Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Snímanie očnicového

Snímanie očnicového krytu Keď pripájate uhlového hľadáčika FDA-A1AM (predáva sa samostatne) k fotoaparátu, snímte očnicu. Opatrne stiahnite očnicový kryt tak, že ho stlačíte na bokoch. • Svoje prsty zasuňte pod očnicový kryt a posuňte ho nahor. Poznámka • S týmto fotoaparátom sa nemôže používať lupa ani zväčšovacia očnica. 32

Kontrola počtu fotografií, ktoré sa ešte dajú nasnímať Po vložení pamäťovej karty do fotoaparátu a nastavení vypínača napájania do polohy ON sa na obrazovke zobrazí počet snímok, ktoré je možné zaznamenať (ak budete naďalej fotografovať s použitím aktuálnych nastavení). Poznámky • Ak na žlto bliká hodnota „0“ (počet záberov, ktoré sa dajú nasnímať), pamäťová karta je plná. Vymeňte pamäťovú kartu za inú kartu alebo odstráňte snímky z aktuálnej pamäťovej karty (s. 135). • Ak na žlto bliká hodnota „NO CARD“ (počet záberov, ktoré sa dajú nasnímať), znamená to, že nie je vložená žiadna pamäťová karta. Vložte pamäťovú kartu. Príprava fotoaparátu Počet fotografií, ktoré sa dajú zaznamenať na pamäťovú kartu Tabuľka obsahuje približný počet fotografií, ktoré sa dajú zaznamenať na pamäťovú kartu naformátovanú použitím tohto fotoaparátu. Hodnoty sú definované pomocou štandardných pamäťových kariet Sony na testovanie. Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od podmienok snímania a použitého typu pamäťovej karty. Image: Size: L 16M (SLT-A55/A55V)/L 14M (SLT-A33) Image: Aspect Ratio: 3:2* „Memory Stick PRO Duo“ SLT-A55/A55V (Jednotky: zábery) Kapacita Veľkosť 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB Standard 386 781 1587 3239 6406 Fine 270 548 1116 2279 4510 RAW & JPEG 74 154 319 657 1304 RAW 106 220 452 928 1840 33