Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

SLT-A33 (Jednotky: zábery) Kapacita Veľkosť 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB Standard 433 875 1778 3626 7172 Fine 305 618 1258 2569 5083 RAW & JPEG 84 176 362 745 1478 RAW 122 251 514 1054 2089 * Ak je položka [Image: Aspect Ratio] nastavená na hodnotu [16:9], môžete zaznamenať viac fotografií, než je uvedené v tabuľke vyššie (len ak nie je vybratá možnosť [RAW]). Počet fotografií, ktoré môžete zaznamenať pri použití akumulátora Približný počet fotografií, ktoré sa dajú zaznamenať pri použití fotoaparátu s úplne nabitým akumulátorom (je súčasťou dodávky), je nasledovný. V závislosti od podmienok používania sa môžu skutočné hodnoty od uvedených mierne líšiť. S bleskom Režim displeja LCD Režim hľadáčika SLT-A55 SLT-A55V SLT-A33 Približne 390 fotografií Približne 350 fotografií Približne 380 fotografií Približne 330 fotografií Približne 340 fotografií Približne 270 fotografií Bez blesku Režim displeja LCD Režim hľadáčika SLT-A55 SLT-A55V SLT-A33 Približne 450 fotografií Približne 380 fotografií Približne 430 fotografií Približne 370 fotografií Približne 380 fotografií Približne 290 fotografií • Toto číslo je vypočítané s úplne nabitým akumulátorom a za nasledujúcich podmienok: – teplota okolitého prostredia je 25 °C. 34

– používa sa akumulátor nabíjaný ešte hodinu potom, ako zhasne indikátor CHARGE. – používa sa pamäťová karta Sony „Memory Stick PRO Duo“ (predáva sa samostatne). – funkcia [Image: Quality] je nastavená na hodnotu [Fine]. – funkcia [Autofocus Mode] je nastavená na hodnotu [Automatic AF]. – snímky sa snímajú každých 30 sekúnd. – napájanie sa vypne a znova zapne vždy po desiatich snímkach. – funkcia [GPS On/Off] je nastavená na hodnotu [On]. • Informácie o počte záberov, ktoré môžete nasnímať pri použití blesku: – blesk blysne pri každom druhom snímaní. – Meracia metóda je založená na norme CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) Príprava fotoaparátu 35