Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Čistenie Čistenie

Čistenie Čistenie fotoaparátu • Nedotýkajte sa vnútorných súčastí fotoaparátu, ako sú napríklad kontaktné plochy objektívu alebo zrkadlo. Keďže prach na zrkadle alebo okolo neho môže ovplyvňovať kvalitu záberov alebo výkon fotoaparátu, odstráňte ho pomocou komerčne dostupného ofukovača*. Podrobnosti o čistení obrazového snímača nájdete na nasledujúcej strane. * Nepoužívajte rozprašovač. Jeho použitie by mohlo spôsobiť poruchu. • Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou vo vode a prípadnú vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou. Pri čistení nepoužívajte nasledovné prostriedky, pretože môžu spôsobiť poškodenie povrchovej úpravy alebo obalu. – Chemické produkty ako riedidlo, benzín, lieh, jednorazové handričky, odpudzovače hmyzu, opaľovací krém alebo insekticídy a pod. – Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na rukách vyššie uvedené chemikálie. – Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v kontakte s gumovými produktmi alebo výrobkami z vinylu. Čistenie objektívu • Nepoužívajte čistiaci roztok obsahujúci organické rozpúšťadlá, ako je napríklad riedidlo alebo benzín. • Pri čistení povrchu objektívu odstráňte prach pomocou komerčne dostupného ofukovača. V prípade prachu prilepeného k povrchu ho opatrne odstráňte jemnou handričkou alebo jemným papierom mierne navlhčeným v roztoku na čistenie objektívu. Čistite ho špirálovitým pohybom od stredu objektívu k jeho okrajom. Roztok na čistenie objektívu nestriekajte priamo na povrch objektívu. 36

Čistenie obrazového snímača Prach alebo nečistoty, ktoré preniknú do vnútorných častí fotoaparátu a usadia sa na obrazovom snímači (súčasť, ktorá funguje ako film), sa môžu v závislosti od prostredia, v ktorom sa fotografuje, zobraziť aj na fotografii. Ak sa na obrazovom snímači nachádza prach, vyčistite obrazový snímač pomocou postupu uvedeného nižšie. Poznámky • Ak úroveň nabitia akumulátora nedosahuje viac ako 50%, nie je možné vykonať čistenie. • Ak počas čistenia príliš klesne napätie akumulátora, fotoaparát začne pípať. Ihneď zastavte čistenie a vypnite fotoaparát. Odporúča sa použiť sieťový napájací adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne). • Čistenie by sa malo vykonávať rýchlo. • Nepoužívajte rozprašovač tekutín, pretože to môže spôsobiť rozptýlenie vodných kvapôčok vnútri fotoaparátu. Príprava fotoaparátu Automatické čistenie obrazového snímača pomocou režimu čistenia fotoaparátu 1 Presvedčte sa, či je akumulátor úplne nabitý (s. 22). 2 Stlačte tlačidlo MENU a potom vyberte položku 2 pomocou b/B na ovládacom tlačidle. Tlačidlo MENU 3 Pomocou tlačidla v/V vyberte položku [Cleaning Mode] a potom stlačte stred ovládacieho tlačidla. 37