Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

4 Pomocou tlačidla v

4 Pomocou tlačidla v vyberte položku [Enter] a potom stlačte stred ovládacieho tlačidla. Obrazový snímač bude krátko vibrovať, aby sa z neho odstránil prach. 5 Vypnite fotoaparát. Čistenie obrazového snímača pomocou ofukovača Ak je po použití režimu čistenia potrebné ďalšie čistenie, vyčistite obrazový snímač pomocou ofukovača podľa postupu uvedeného nižšie. 1 Vykonajte operácie čistenia, ktoré sú uvedené v krokoch 1 až 4 v časti „Automatické čistenie obrazového snímača pomocou režimu čistenia fotoaparátu“. 2 Odpojte objektív (s. 27). 3 Stlačením značky V na zaisťovacej páčke zrkadla vyklopte zrkadlo. • Dajte pozor, aby ste sa nedotkli povrchu zrkadla. Zaisťovacia páčka zrkadla 38

4 Použite ofukovač na vyčistenie povrchu obrazového snímača a okolitej oblasti. • Dajte pozor, aby ste sa hrotom ofukovača nedotkli obrazového snímača, a nevkladajte hrot ofukovača do dutiny za montážnym otvorom. • Fotoaparát držte otočený prednou stranou nadol, aby ste zabránili vniknutiu prachu do fotoaparátu. Rýchlo dokončite čistenie. • Vyčistite pomocou ofukovača aj zadnú stranu zrkadla. Príprava fotoaparátu 5 Po dokončení čistenia sklopte zrkadlo prstom tak, aby so zacvaknutím zapadlo na svoje miesto. • Sklopte rám zrkadla prstom nadol. Dajte pozor, aby ste sa nedotkli povrchu zrkadla. • Sklopte zrkadlo tak, aby bolo sklopené v zaistenej polohe. 6 Pripojte objektív a vypnite fotoaparát. • Pri pripájaní objektívu skontrolujte, či je zrkadlo správne sklopené. Poznámky • Po dokončení čistenia skontrolujte, či je zrkadlo správne sklopené, keď budete nasadzovať objektív. Ak nie je správne sklopené, môže dôjsť k poškriabaniu objektívu, alebo to môže spôsobiť ďalšie problémy. Ak zrkadlo nie je správne sklopené, nebude pracovať ani automatické zaostrovanie počas snímania. • Keď je zrkadlo vyklopené, nemôžete snímať. 39