Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Pred použitím

Pred použitím Indikátory na obrazovke Prepínanie režimu zobrazovania medzi displejom LCD a elektronickým hľadáčikom Keď sa pozeráte do hľadáčika, je aktivovaný režim hľadáčika a keď odtiahnete tvár od hľadáčika, obnoví sa režim zobrazovania na displeji LCD. Na prepínanie režimov zobrazovania môžete použiť aj tlačidlo FINDER/ LCD. Tlačidlo FINDER/LCD displej LCD Hľadáčik Rýchle zaostrenie na objekt pri použití hľadáčika Keď sa pozriete do hľadáčika, objekt v oblasti automatického zaostrenia sa automaticky zaostrí (automatické zaostrovanie spúšťané snímačom očí). Tlačidlo MENU t 1 t [Eye-Start AF] t [On] Keď nasadzujete uhlového hľadáčika FDA-A1AM (predáva sa samostatne) na fotoaparát, odporúčame nastaviť položku [Eye-Start AF] na hodnotu [Off], pretože sa môžu aktivovať očnicové snímače umiestnené pod hľadáčikom. 40

Prepnutie obrazovky s informáciami o snímaní (DISP) Po každom stlačení tlačidla DISP na ovládacom tlačidle sa displej s informáciami o zaznamenávaní zmení nasledujúcim spôsobom. Stav obrazovky v hľadáčiku sa zmení nasledujúcim spôsobom („zapnutie informácií o zázname“ (For Live View) sa vynechá). Zobrazenie v hľadáčiku môžete prepínať nezávisle od zobrazenia na displeji LCD. Podrobné zobrazenie Informácie o Informácie o zázname sú zapnuté zázname sú (For Live View) vypnuté Digitálny ukazovateľ zarovnania je zapnutý Pred použitím Digitálny ukazovateľ zarovnania Digitálny ukazovateľ zarovnania tohto fotoaparátu Digitálny ukazovateľ zarovnania Vodorovný smer informuje o tom, či fotoaparát nie je naklonený nabok, dopredu alebo dozadu. Ak fotoaparát držíte rovno, indikátor začne svietiť na zeleno. Smer spredu dozadu Poznámky • Chyba digitálneho ukazovateľa zarovnania je väčšia, ak fotoaparát nakloníte príliš dopredu alebo príliš dozadu. • Naklonenie ±1° môže byť uvedené aj v prípade, ak fotoaparát držíte takmer úplne rovno. 41