Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Zobrazenie informácií

Zobrazenie informácií o zázname (For viewfinder) Zobrazenie so „zapnutím informácií o zázname“ na displeji LCD môžete prepnúť na zobrazenie, ktoré je vhodnejšie na snímanie pri pozeraní do hľadáčika. Zobrazenie v hľadáčiku je upravené pre funkciu Live View. Tlačidlo MENU t viewfinder] 2 t [Display Rec. Data] t [For Po každom stlačení tlačidla DISP na ovládacom tlačidle sa displej zmení nasledujúcim spôsobom. Podrobné zobrazenie Zobrazenie informácií o zázname (For viewfinder) Informácie o zázname sú vypnuté Digitálny ukazovateľ zarovnania je zapnutý 42

Zobrazenie informácií o zázname (Podrobné zobrazenie/Informácie o zázname (For Live View)) V podrobnom zobrazení sa graficky znázorňuje hodnota rýchlosti uzávierky a clony a nachádzajú sa v ňom aj prehľadné informácie o tom, ako pracuje expozícia. Podrobné zobrazenie Zobrazenie informácií o zázname (For Live View) Pred použitím A Zobrazenie Význam Režim expozície (60 – 81) P A • (SLT-A55/A55V)/ S M (SLT-A33) Pamäťová karta (20) 100 Zostávajúci počet záberov (33) Veľkosť statických záberov (145)/Pomer strán Aspect ratio statických záberov (147)/Veľkosť panoramatických záberov (146) Zobrazenie Význam Kvalita obrazu statických záberov (147) Veľkosť záberov videozáznamov (146) 100% Stav akumulátora (22) Upozornenie na prehrievanie (198) Súbor databázy je plný (198)/Chyba súboru databázy (198) Upozornenie na otrasy fotoaparátu (58) Pri nahrávaní videozáznamu sa nenahráva zvuk (84) 43