Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Zobrazenie Význam B C D

Zobrazenie Význam B C D Stav určovania polohy prostredníctvom funkcie GPS (141) (iba model SLT-A55V) Zobrazenie Význam Oblasť bodového merania (107) Oblasť automatického zaostrenia (AF) (91) Indikátor rýchlosti uzávierky (76) Indikátor clony (73) Zobrazenie Význam REC 0:12 Čas nahrávania videozáznamu (m:s) z Zaostrenie (88) 1/250 Rýchlosť uzávierky (76) F3.5 Clona (73) Rozsah EV (78, 122) Aretácia AE (102) SteadyShot stupnica (58) Zobrazenie Význam Dynamický režim (119) Zobrazenie Význam E Zobrazenie Význam AWB 7500K G9 Režim blesku (98)/ Redukcia efektu červených očí (100) Režim zaostrovania (90) Oblasť automatického zaostrenia (AF) (91) Detekcia tvárí (95) Uzávierka pre úsmev (96) Indikátor citlivosti detekcie úsmevov (96) Citlivosť ISO (108) Meranie (107) Kompenzácia blesku (105) Vyváženie bielej farby (Automatické, Predvolené, Vlastné, Farebná teplota, Farebný filter) (114) Optimalizácia dynamického rozsahu (109)/Automatické HDR (110) Kreatívny štýl (112) 44

Zobrazenie informácií o zázname (For viewfinder) Podrobnosti o prevádzke nájdete na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách. V režime AUTO, AUTO+ alebo v režime výberu scény V režime priority nepretržitého posunu AE/P/A/S/M Pred použitím A Zobrazenie Význam S M P A Režim expozície (60 – 81) • (SLT-A55/A55V)/ (SLT-A33) Pamäťová karta (20) 100 Zostávajúci počet záberov (33) Veľkosť statických záberov (145)/Pomer strán Aspect ratio statických záberov (147) Kvalita obrazu statických záberov (147) Veľkosť záberov videozáznamov (146) 100% Stav akumulátora (22) Zobrazenie Význam B Zobrazenie Význam Pri nahrávaní videozáznamu sa nenahráva zvuk (84) Stav určovania polohy prostredníctvom funkcie GPS (141) (iba model SLT-A55V) Režim blesku (98)/ Redukcia efektu červených očí (100) Dynamický režim (119) Režim zaostrovania (90) 45