Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Zobrazenie Význam AWB

Zobrazenie Význam AWB 7500K G9 Detekcia tvárí (95) Uzávierka pre úsmev (96) Oblasť automatického zaostrenia (AF) (91) Citlivosť ISO (108) Vyváženie bielej farby (Automatické, Predvolené, Vlastné, Farebná teplota, Farebný filter) (114) Optimalizácia dynamického rozsahu (109)/Automatické HDR (110) Kreatívny štýl (112) C Režim merania (107) Kompenzácia expozície (103)/Merané manuálne (78) Kompenzácia blesku (105) Rozsah EV (78, 122) Zobrazenie Význam 1/125 Rýchlosť uzávierky (76) F2.8 Clona (73) +1.0 Expozícia (103) Aretácia AE (102) SteadyShot (58) 46

Výber funkcie alebo nastavenia Funkciu pre snímanie alebo prehrávanie môžete vybrať pomocou niektorého z tlačidiel, ako je napríklad tlačidlo Fn (Funkcia) alebo tlačidlo MENU. Pri spustení fotoaparátu sa v dolnej časti obrazovky zobrazí sprievodca funkciami ovládacieho tlačidla. Tlačidlá : stláčaním tlačidiel v/V/ b/B na ovládacom tlačidle môžete posúvať kurzor. z: Stlačením stredového tlačidla môžete vykonať výber. Tento Návod na používanie proces výberu funkcie v zozname zobrazenom na displeji pomocou ovládacieho tlačidla a tlačidla Fn popisuje nasledujúcim spôsobom (proces je vysvetlený s použitím predvolených ikon): Príklad: Tlačidlo Fn t AWB (White Balance) t vyberte požadované nastavenie Pred použitím Zoznam položiek sprievodcu ovládaním Sprievodca ovládaním signalizuje aj iné operácie než operácie vykonávané pomocou ovládacieho tlačidla. Na signalizáciu sa používajú ikony, a to nasledovne. Tlačidlo MENU Návrat pomocou tlačidla MENU Tlačidlo (Vymazať) Tlačidlo (Priblíženie) Tlačidlo (Oddialenie) Tlačidlo (Prehrávať) Ovládacie koliesko Pomocník Pomocník zobrazuje informácie o funkcii vybratej pomocou tlačidla Fn, tlačidla MENU atď. Túto funkciu môžete aj vypnúť (s. 156). 47