Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Výber funkcie pomocou

Výber funkcie pomocou tlačidla Fn (Funkcia) Toto tlačidlo sa používa na nastavenie alebo spúšťanie funkcií, ktoré sa často používajú pri snímaní. 1 Stlačte tlačidlo Fn. 2 Vyberte požadovanú funkciu pomocou tlačidiel v/V/b/B na ovládacom tlačidle a potom ju spustite stlačením stredového tlačidla z. Zobrazí sa obrazovka na nastavenie. 3 Podľa pokynov sprievodcu ovládaním vyberte a vykonajte požadovanú funkciu. • Podrobné informácie, ako nastaviť každú položku, nájdete na príslušnej strane. Sprievodca ovládaním Nastavenie fotoaparátu priamo z obrazovky s informáciami o zázname Otáčajte ovládacie koliesko bez stláčania stredového tlačidla z v kroku 2. Fotoaparát môžete nastaviť priamo z obrazovky s informáciami o zázname. 48

Funkcie volené tlačidlom Fn (Funkcia) Scene Selection (64) Sweep Shooting (67) Drive Mode (119) Flash Mode (98) Autofocus Mode (90) AF area (91) Face Detection (95) Smile Shutter (96) ISO (108) Metering Mode (107) Flash Compensation (105) White Balance (114) DRO/Auto HDR (109) Creative Style (112) Vyberie jeden z prednastavených režimov funkcie Scene Selection, ktorý najviac vyhovuje podmienkam snímania. Prepína medzi možnosťami panoramatických záberov a trojrozmerných panoramatických záberov. Nastaví režim snímania na jednozáberový režim, režim nepretržitého snímania, režim samospúšte, režim snímania s posunom expozície atď. Nastaví režim blesku flash mode na režimy Autoflash, Fill-flash, Flash Off atď. Umožňuje vybrať metódu zaostrenia podľa pohybu objektu. Umožňuje vybrať oblasť na zaostrenie. Automaticky zachytáva tváre osôb s použitím optimálneho zaostrenia a expozície. Fotoaparát sníma, keď zaznamená usmievajúcu sa osobu. Nastavuje citlivosť na svetlo. Čím je toto číslo väčšie, tým väčšia je rýchlosť uzávierky. Umožňuje vybrať metódu na meranie jasu. Nastavuje intenzitu blesku. Nastavovanie smerom k značke + zvyšuje jas objektu a nastavovanie smerom k značke - zvyšuje tmavosť. Nastavuje tón farieb záberov. Automaticky kompenzuje jas a kontrast. Umožňuje vybrať požadované spracovanie záberov. Pred použitím 49