Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Ponuka nástrojov pre

Ponuka nástrojov pre pamäťovú kartu Format (150) File Number (149) Formátuje pamäťovú kartu. Nastavuje metódu slúžiacu na priraďovanie čísel súborov k statickým záberom a videozáznamom. Folder Name (149) Nastavuje formát priečinka pre statické zábery. Select REC Folder (150) New Folder (150) Recover Image DB (151) Display Card Space (151) Zmení vybratý priečinok na ukladanie statických záberov. Vytvorí nový priečinok na ukladanie statických záberov a videozáznamov. Obnovuje súbor databázy záberov pre videozáznamy a povoľuje nahrávanie a prehrávanie. Zobrazuje zostávajúci čas pre nahrávanie videozáznamu a počet statických záberov, ktoré je možné nahrať na pamäťovú kartu. Ponuka nastavenia hodín Date/Time Setup (28) Area Setting (29) Nastavuje dátum a čas, ako aj letný čas. Slúži na nastavenie miesta používania. 54

Ponuka nastavenia LCD Brightness (158) Viewfinder Bright. (158) GPS Settings (141) (len model SLT-A55V) Power Save (156) CTRL FOR HDMI (139) Nastavuje jas displeja LCD. Nastavuje jas hľadáčika. Nastavuje funkcie GPS. Nastavuje časový interval, po ktorom sa zapne úsporný režim Power save. Ovláda fotoaparát prostredníctvom televízora, ktorý podporuje technológiu „BRAVIA“ Sync. Language (157) Umožňuje vybrať jazyk. Help Guide Display (156) Nastavuje zobrazovanie pomocníka na vysvetľovanie funkcií, ktorý sa zobrazuje počas prevádzky. Pred použitím Upload Settings (151)* USB Connection (170) Audio signals (156) Cleaning Mode (37) Version (160) Demo Mode (157) Reset Default (161) Nastavuje funkciu odovzdávania fotoaparátu pri použití karty Eye-Fi. Nastavuje metódu pripojenia USB. Nastavuje, či sa po zaostrení alebo pri používaní samospúšte bude používať pípnutie. Spúšťa režim čistenia na vyčistenie obrazového snímača. Zobrazuje verziu softvéru fotoaparátu. Nastavuje zapnutie alebo vypnutie prehrávania ukážkového videozáznamu. Obnovuje predvolené hodnoty pre nastavenie. * Zobrazuje sa, ak je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta Eye-Fi (predáva sa samostatne). 55