Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Snímanie záberov

Snímanie záberov Nastavenie uhla displeja LCD Uhol displeja LCD môžete upraviť podľa rozličných situácií pri snímaní. Môžete snímať z rôznych polôh. Nízka poloha Vysoká poloha Nastavte displej LCD do uhla, ktorý vám uľahčí pozeranie. • Displej LCD sa dá vyklopiť až do uhla 180°. • Displej LCD sa dá otočiť doľava o 270° z pozície, v ktorej je displej LCD otočený dopredu, ako je znázornené na ilustrácii. • Keď sa displej LCD nepoužíva, odporúčame vám, aby ste ho zavreli tak, že strana s obrazovkou bude priklopená k fotoaparátu. 56

Snímanie fotografie bez otrasov fotoaparátu Pojmom „otras fotoaparátu“ sa označujú nežiaduce pohyby fotoaparátu, ku ktorým dochádza po stlačení tlačidla spúšte, v dôsledku čoho dochádza k rozmazaniu fotografie. Ak chcete obmedziť otrasy fotoaparátu, postupujte podľa pokynov nižšie. Správny postoj Stabilizujte hornú časť tela a zaujmite polohu, ktorá zabráni pohybom fotoaparátu. V režime displeja LCD V režime hľadáčika Snímanie záberov Bod 1 Jednou rukou podržte rukoväť fotoaparátu a druhou rukou podoprite objektív. Bod 2 Zaujmite stabilný postoj s nohami od seba približne na šírku ramien. 57