Views
2 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Bod 3 Zľahka pripažte

Bod 3 Zľahka pripažte lakte k telu. Pri snímaní v polohe kľačmo stabilizujte hornú časť tela položením lakťa na koleno. Indikátor upozornenia na otrasy fotoaparátu Z dôvodu možného otrasu fotoaparátu bude indikátor (upozornenie na otrasy fotoaparátu) blikať. V takomto prípade použite statív alebo blesk. Poznámka • Indikátor (upozornenie na otrasy fotoaparátu) sa zobrazí iba v režimoch, v ktorých sa automaticky nastavuje rýchlosť uzávierky. Tento indikátor sa nezobrazí v režimoch M/S. Používanie funkcie SteadyShot Funkcia SteadyShot môže znížiť následky otrasov fotoaparátu o hodnotu ekvivalentnú približne 2,5 až 4-násobku rýchlosti uzávierky. Pre funkciu SteadyShot je predvolene nastavená hodnota [On]. Indikátor stupnice funkcie SteadyShot Indikátor (stupnica SteadyShot) informuje o miere otrasov fotoaparátu. Počkajte, kým stupnica neklesne na nízku hodnotu, a potom začnite snímať. Indikátor (upozornenie na otrasy fotoaparátu) Vypnutie funkcie SteadyShot Tlačidlo MENU t 58 Indikátor 1 t [SteadyShot] t [Off] (stupnica SteadyShot)

Poznámka • Funkcia SteadyShot nemusí pracovať optimálne hneď po zapnutí napájania a zamierení fotoaparátu na objekt alebo ak úplne stlačíte tlačidlo uzávierky bez zastavenia v medzipolohe. Používanie statívu V nasledujúcich prípadoch odporúčame namontovať fotoaparát na statív. • snímanie bez blesku v tmavom prostredí. • snímanie s pomalými rýchlosťami uzávierky, ktoré sa obvykle používajú na snímanie v noci. • snímanie blízkych predmetov, napríklad snímanie v režime makro. • snímanie s teleskopickým objektívom. Poznámka • Keď používate statív, vypnite funkciu SteadyShot, pretože v opačnom prípade to môže spôsobiť poruchu funkcie SteadyShot. Snímanie záberov 59