Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Snímanie s automaticky

Snímanie s automaticky upravovaným nastavením Fotoaparát rozpoznáva a vyhodnocuje podmienky snímania a automaticky nastavuje zodpovedajúce nastavenie. Fotoaparát uloží jeden zodpovedajúci záber tak, že podľa potreby skombinuje alebo oddeľuje zábery. 1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu (Auto+). 2 Nasmerujte fotoaparát na objekt. Keď fotoaparát rozpozná a upraví podmienky snímania, na obrazovke sa zobrazia nasledujúce informácie: značka režimu rozpoznanej scény, príslušné funkcie snímania a počet záberov, ktoré sa majú nasnímať. Značka režimu rozpoznanej scény Funkcia snímania Počet záberov, ktoré sa majú nasnímať 3 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt. Fotoaparát sníma s automaticky vybratým nastavením. Scéna rozpoznaná fotoaparátom (Night View) (Hand-held Twilight) (Landscape) (Backlight Portrait) (Portrait) (Tripod Night View) (Backlight) (Macro) (Night Portrait) Funkcia snímania Continuous adv. (119) Slow Sync. (98) Auto HDR (110) Daylight Sync. Slow Shutter 62

Nastavenie nepretržitého snímania Tlačidlo MENU t 2 t [Auto+ Cont. Advance] t vyberte požadované nastavenie Výber spôsobu ukladania pre zaznamenané zábery Pri nepretržitom snímaní môžete vybrať spôsob ukladania, ktorý fotoaparátu umožňuje uložiť jeden zodpovedajúci záber z množstva nepretržite nasnímaných záberov alebo uložiť všetky zábery. Tlačidlo MENU t 2 t [Auto+ Image Extract.] t vyberte požadované nastavenie Poznámky • Aj pri nastavení funkcie [Auto+ Image Extract.] na hodnotu [Off] s vybratou možnosťou [Hand-held Twilight] z režimu rozpoznanej scény sa uloží jeden kombinovaný záber. • Pri extrakcii záberov sa čísla neuložených záberov vynechajú. Snímanie záberov 63