Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

(Night View) (Hand-held

(Night View) (Hand-held Twilight) (Night Portrait) Sníma vzdialené nočné scenérie bez straty nočnej atmosféry okolitých objektov. • Keďže rýchlosť uzávierky je pomalá, odporúčame používať statív. • Fotografia sa nenasníma správne, keď sa sníma úplne tmavá nočná scéna. Sníma nočné scény s nižšou úrovňou šumu a rozmazania bez použitia statívu. Snímajú sa dávky snímok a potom sa použije spracovanie záberov, ktoré znižuje rozmazanie objektu, roztrasenie fotoaparátu a šum. • Zníženie rozmazania je v režime [Hand-held Twilight] menej účinné pri snímaní: – objektov vykonávajúcich nepravidelné pohyby – objektov v prílišnej blízkosti fotoaparátu – objektov s opakujúcim sa vzorom, ako sú napríklad dlaždice, a objektov s nízkym kontrastom, ako je napríklad obloha, piesočnatá pláž alebo trávnik – neustále sa meniacich objektov, ako sú napríklad vlny alebo vodopády • V prípade použitia funkcie [Hand-held Twilight] sa môže vyskytnúť blokový šum, ak sa používa blikajúci svetelný zdroj svetla, ako je napríklad osvetlenie fluorescenčnými lampami. Sníma portréty v nočných scénach. • Keďže rýchlosť uzávierky je pomalá, odporúčame používať statív. Technika fotografovania • Ak chcete získať kvalitnejšie zábery, nastavte prepínač režimu na hodnotu P, A, S alebo M a použite funkciu kreatívneho štýlu (s. 112). V takýchto prípadoch môžete upraviť expozíciu, ISO atď. Poznámky • Keďže fotoaparát vyberá nastavenia automaticky, viaceré funkcie, ako je napríklad kompenzácia expozície alebo nastavenie ISO, nebudú k dispozícii. • Blesk je pre každý z režimov výberu scény nastavený na hodnotu [Autoflash] alebo na hodnotu [Flash Off]. Tieto nastavenia môžete zmeniť (s. 98). 66

Snímanie panoramatických záberov (funkcia Sweep Shooting) Tento režim je vhodný na: zsnímanie rozľahlejších scenérií alebo vysokých budov s dynamickou kompozíciou. 1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu (Sweep Shooting). 2 Stlačte stred ovládacieho tlačidla. Snímanie záberov 3 Pomocou tlačidla v/V vyberte položku [Sweep Panorama] a potom stlačte stred ovládacieho tlačidla. • Ak chcete vybrať položku [3D Sweep Panorama], stlačte tlačidlo Fn a potom ju vyberte. 4 Nasmerujte fotoaparát na okraj objektu a potom čiastočným stlačením spúšte nastavte zaostrenie. Táto časť sa nenasníma 5 Úplne stlačte tlačidlo spúšte. 67