Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

• V chladnom

• V chladnom prostredí sa môžu v obraze na displeji zobrazovať pohybové stopy. Toto nie je porucha. Pri zapnutí fotoaparátu v chladnom prostredí môže displej dočasne stmavnúť. Po zohriatí fotoaparátu bude displej pracovať normálne. Informácie o dlhodobom snímaní • Pri priebežnom snímaní počas dlhšej doby sa zvyšuje teplota fotoaparátu. Ak teplota dosiahne určitú úroveň, na displeji sa zobrazí znak a fotoaparát sa automaticky vypne. Ak sa napájanie vypne, ponechajte fotoaparát aspoň 10 minút vypnutý, aby teplota fotoaparátu poklesla na bezpečnú úroveň. • Pri vysokých teplotách okolia sa rýchlo zvyšuje aj teplota fotoaparátu. • Pri zvýšení teploty fotoaparátu sa môže znížiť kvalita záberov. Preto vám odporúčame, aby ste počkali, kým klesne teplota fotoaparátu, a až potom pokračovali v snímaní. • Povrch fotoaparátu sa môže zohriať. Toto nie je porucha. Informácie o prehrávaní videozáznamov v iných zariadeniach • V tomto fotoaparáte sa používa nahrávanie MPEG-4 AVC/H.264 High Profile pre formát AVCHD. Videozáznamy vo formáte AVCHD, ktoré boli nahraté týmto fotoaparátom, nie je možné prehrávať v nasledujúcich zariadeniach: – v iných zariadeniach kompatibilných s formátom AVCHD, ktoré nepodporujú High Profile – v zariadeniach nekompatibilných s formátom AVCHD V tomto fotoaparáte sa používa nahrávanie MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile pre formát MP4. Videozáznamy vo formáte MP4, ktoré boli nahraté týmto fotoaparátom, preto nie je možné prehrávať v iných zariadeniach, než sú zariadenia 6 podporujúce formát MPEG-4 AVC/ H.264. • Vytvorené disky s obrazom v HD kvalite (s vysokým rozlíšením) je možné prehrávať len v zariadeniach kompatibilných s formátom AVCHD. Prehrávače alebo rekordéry diskov DVD nemôžu prehrávať disky so zábermi v HD kvalite (s vysokým rozlíšením), pretože tieto nie sú kompatibilné s formátom AVCHD. Zariadenia na prehrávanie alebo nahrávanie diskov DVD môžu okrem toho zlyhávať pri vysúvaní diskov so zábermi v HD kvalite (s vysokým rozlíšením). Zariadenia kompatibilné so systémom GPS (iba model SLT- A55V) • Ak chcete zistiť, či fotoaparát podporuje funkciu GPS, skontrolujte názov modelu fotoaparátu. Model kompatibilný so systémom GPS: SLT-A55V Model nekompatibilný so systémom GPS: SLT-A55/A33 • Funkciu GPS používajte v súlade s nariadeniami krajín a oblastí, v ktorých ju používate. • Ak nechcete zaznamenávať informácie o svojej polohe, nastavte prepínač funkcie [GPS On/Off] na hodnotu [Off] (s. 141). • Ak sa nachádzate v lietadle, po príslušnej výzve personálu nezabudnite vypnúť svoj fotoaparát. Upozornenie na ochranu autorských práv Televízne programy, filmy, video kazety a ďalšie materiály môžu byť chránené autorskými právami. Neautorizovaným snímaním takýchto materiálov sa môžete dopustiť viacerých porušení zákonov o autorských právach. Obrázky použité v tomto návode Fotografie použité v tomto návode ako príklady obrázkov sú reprodukcie.

Nejedná sa o skutočné fotografie nasnímané týmto fotoaparátom. Informácie o technických údajoch, ktoré obsahuje tento Návod na používanie Ak tento Návod na používanie neobsahuje iné informácie, údaje o výkone a technické údaje boli definované za nasledujúcich podmienok: pri bežnej teplote okolitého prostredia 25°C a s použitím akumulátora nabíjaného ešte hodinu potom, ako zhasne indikátor CHARGE. 7

 • Page 1 and 2: Digitálny fotoaparát s vymeniteľ
 • Page 3 and 4: Informácie pre európskych spotreb
 • Page 5: Informácie o používaní fotoapar
 • Page 9 and 10: Používanie funkcie snímania Sní
 • Page 11 and 12: Používanie funkcie zobrazenia Zme
 • Page 13 and 14: Identifikácia súčastí Podrobnos
 • Page 15 and 16: S Snímanie: Tlačidlo Fn (Funkcia)
 • Page 17 and 18: I Kryt pripájacej plochy • Využ
 • Page 19 and 20: Poznámky • Doba nabíjania sa l
 • Page 21 and 22: Dostupné pamäťové karty • S t
 • Page 23 and 24: Efektívne používanie akumulátor
 • Page 25 and 26: Poznámky k používaniu kariet „
 • Page 27 and 28: Odpojenie objektívu od fotoaparát
 • Page 29 and 30: 5 Zopakovaním kroku 4 nastavte ďa
 • Page 31 and 32: Používanie dodávaného prísluš
 • Page 33 and 34: Kontrola počtu fotografií, ktoré
 • Page 35 and 36: - používa sa akumulátor nabíjan
 • Page 37 and 38: Čistenie obrazového snímača Pra
 • Page 39 and 40: 4 Použite ofukovač na vyčistenie
 • Page 41 and 42: Prepnutie obrazovky s informáciami
 • Page 43 and 44: Zobrazenie informácií o zázname
 • Page 45 and 46: Zobrazenie informácií o zázname
 • Page 47 and 48: Výber funkcie alebo nastavenia Fun
 • Page 49 and 50: Funkcie volené tlačidlom Fn (Funk
 • Page 51 and 52: Panorama: Size (146) Panorama: Dire
 • Page 53 and 54: Ponuka prehrávania Delete (135) St
 • Page 55 and 56: Ponuka nastavenia LCD Brightness (1
 • Page 57 and 58:

  Snímanie fotografie bez otrasov fo

 • Page 59 and 60:

  Poznámka • Funkcia SteadyShot ne

 • Page 61 and 62:

  4 Keď sa používa objektív s tra

 • Page 63 and 64:

  Nastavenie nepretržitého snímani

 • Page 65 and 66:

  (Portrait) (Sports Action) (Macro)

 • Page 67 and 68:

  Snímanie panoramatických záberov

 • Page 69 and 70:

  Tipy na snímanie panoramatických

 • Page 71 and 72:

  Snímanie fotografie požadovaným

 • Page 73 and 74:

  Snímanie ovládaním rozostrenia p

 • Page 75 and 76:

  Kontrola rozmazania pozadia (tlači

 • Page 77 and 78:

  3 Upravte zaostrenie a nasnímajte

 • Page 79 and 80:

  Poznámky • Indikátor (upozornen

 • Page 81 and 82:

  4 Čiastočným stlačením tlačid

 • Page 83 and 84:

  Poznámky • Zorný uhol videozáz

 • Page 85 and 86:

  Dostupný čas nahrávania pre vide

 • Page 87 and 88:

  Používanie funkcie snímania Výb

 • Page 89 and 90:

  Meranie presnej vzdialenosti od obj

 • Page 91 and 92:

  Výber oblasti zaostrenia (oblasť

 • Page 93 and 94:

  Kontrola zaostrenia zväčšením z

 • Page 95 and 96:

  Rozpoznávanie tvárí Používanie

 • Page 97 and 98:

  Citlivosť detekcie úsmevov Citliv

 • Page 99 and 100:

  (Flash Off) (Autoflash) (Fill-flash

 • Page 101 and 102:

  Snímanie s bezdrôtovým bleskom S

 • Page 103 and 104:

  3 Stlačením tlačidla AEL uzamkni

 • Page 105 and 106:

  Tlačidlo MENU t 2 t [Histogram] t

 • Page 107 and 108:

  Poznámky • Ak nie je možné ur

 • Page 109 and 110:

  Automatická kompenzácia jasu a ko

 • Page 111 and 112:

  • Pri nastavení uzávierky pre

 • Page 113 and 114:

  Možnosti (Contrast), (Saturation)

 • Page 115 and 116:

  Úprava vyváženia bielej farby po

 • Page 117 and 118:

  1 Tlačidlo WB na ovládacom tlači

 • Page 119 and 120:

  Výber dynamického režimu Tento f

 • Page 121 and 122:

  2 Upravte zaostrenie a nasnímajte

 • Page 123 and 124:

  1 Tlačidlo na ovládacom tlačidle

 • Page 125 and 126:

  Poznámka • Pri prehrávaní na t

 • Page 127 and 128:

  Zväčšenie záberov Statický zá

 • Page 129 and 130:

  Opakované prehrávanie Tlačidlo M

 • Page 131 and 132:

  B Zobrazenie Význam Informácie fu

 • Page 133 and 134:

  Zobrazenie Význam Optimalizácia d

 • Page 135 and 136:

  Vymazávanie fotografií (vymazať)

 • Page 137 and 138:

  Prezeranie záberov na televíznej

 • Page 139 and 140:

  Používanie programu „BRAVIA“

 • Page 141 and 142:

  Zmena nastavenia Nastavenie funkcie

 • Page 143 and 144:

  Skrátenie času potrebného na zí

 • Page 145 and 146:

  Nastavenie veľkosti a kvality foto

 • Page 147 and 148:

  Režim [AVCHD] Režim [MP4] 480) (1

 • Page 149 and 150:

  Nastavenie spôsobu záznamu na pam

 • Page 151 and 152:

  • Podľa typu pamäťovej karty m

 • Page 153 and 154:

  Zmena nastavenia redukcie šumu Vyp

 • Page 155 and 156:

  Zmeny funkcie tlačidiel Zmeny funk

 • Page 157 and 158:

  Tlačidlo MENU t [Enable] 1 t [Rele

 • Page 159 and 160:

  Nastavenie doby zobrazenia fotograf

 • Page 161 and 162:

  Obnovenie predvolených nastavení

 • Page 163 and 164:

  Položky Obnovenie na hodnotu Slide

 • Page 165 and 166:

  Odporúčané počítačové prostr

 • Page 167 and 168:

  ROM (je súčasťou dodávky), nain

 • Page 169 and 170:

  Používanie programu „PMB“ Apl

 • Page 171 and 172:

  Názov súboru Priečinok Typ súbo

 • Page 173 and 174:

  Vytvorenie disku s videozáznamom M

 • Page 175 and 176:

  1 Vyberte videozáznamy vo formáte

 • Page 177 and 178:

  Vytvorenie disku v kvalite obrazu s

 • Page 179 and 180:

  Označenie fotografií dátumom Pri

 • Page 181 and 182:

  Zväčšenie 1,10 × s 50 mm objekt

 • Page 183 and 184:

  Kapacita typická 7,7 Wh (1 080 mAh

 • Page 185 and 186:

  Označenia alebo ® však nie sú

 • Page 187 and 188:

  • Akumulátor je nepoužiteľný

 • Page 189 and 190:

  • Snímate v režime manuálneho

 • Page 191 and 192:

  • Použite softvér „PMB“ na

 • Page 193 and 194:

  Nie je možné kopírovať zábery.

 • Page 195 and 196:

  Keď zapnete fotoaparát, zobrazí

 • Page 197 and 198:

  Počas vykonávania tejto redukcie

 • Page 199 and 200:

  Preventívne opatrenia Fotoaparát

 • Page 201 and 202:

  snímanie, ktorým si overíte, či

 • Page 203 and 204:

  GPS (len model SLT-A55V) Tento syst

 • Page 205 and 206:

  Trojrozmerné snímky Poznámky k z

 • Page 207 and 208:

  Register Register Číselné 3D ...

 • Page 209 and 210:

  Oblasť automatického zaostrenia .

 • Page 211 and 212:

  Poznámky k licencii Fotoaparát ob

 • Page 213 and 214:

  213