Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Nepretržité snímanie

Nepretržité snímanie pri vysokej rýchlosti (priorita nepretržitého posunu AE) Tento režim je vhodný na: znepretržité snímanie rýchlo sa pohybujúceho objektu, ktoré vám umožňuje zachytiť určitý okamih, zsnímanie výrazu dieťaťa, ktorý sa neustále mení z okamihu na okamih. 1 Nastavte prepínač režimov do polohy (SLT-A55/ A55V) alebo do polohy (SLT-A33) (Cont. Priority AE). 2 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekty. • Fotoaparát sníma nepretržite, kým je tlačidlo spúšte úplne stlačené. • Fotoaparát sníma zábery nepretržite s maximálnou rýchlosťou 10 záberov za sekundu (SLT-A55/A55V) alebo s maximálnou rýchlosťou 7 záberov za sekundu (SLT-A33). Techniky fotografovania • Keď je režim automatického snímania nastavený na hodnotu [Continuous AF], zaostrenie a expozícia sa ďalej upravujú aj počas snímania. • V režime manuálneho zaostrenia alebo pri nastavení režimu automatického zaostrenia na hodnotu [Single-shot AF] môžete nastaviť citlivosť ISO a clonu. Pri výbere možnosti [Single-shot AF] sa zaostrenie pevne nastaví pri prvom zábere. Poznámky • Funkcia rozpoznávania tvárí je vypnutá. • Ak je vybratá funkcia [Auto HDR], proces DRO sa dočasne spúšťa podľa nastavenia funkcie DRO. • Naše podmienky pri meraní. Rýchlosť nepretržitého snímania je pomalšia v závislosti od podmienok pri snímaní. 70

Snímanie fotografie požadovaným spôsobom (režim expozície) Keď používate Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmi, môžete úpravou rýchlosti uzávierky (dobu otvorenia uzávierky) a clony (rozsah zaostrenia: hĺbka ostrosti) realizovať rôzne fotografické zámery. Úpravou rýchlosti uzávierky a clony môžete nielen vytvárať fotografické efekty pohybu a zaostrenia, ale aj určiť jas fotografie prostredníctvom ovládania úrovne expozície (množstvo svetla snímaného fotoaparátom), čo je najdôležitejší faktor pri snímaní fotografií. Zmena jasu fotografie podľa úrovne expozície Snímanie záberov Úroveň expozície nízka vysoká Pri použití rýchlejšej uzávierky fotoaparát otvorí uzávierku na kratší čas. To znamená menej jasu pre fotoaparát na snímanie svetla, v dôsledku čoho vznikne tmavšia fotografia. Ak chcete nasnímať jasnejšiu fotografiu, môžete otvoriť clonu (otvor, cez ktorý prechádza svetlo) do určitého rozsahu, aby sa upravilo množstvo svetla, ktoré fotoaparát naraz sníma. Jas fotografie upravený na základe rýchlosti uzávierky a clony sa nazýva „expozícia“. Táto časť obsahuje informácie o tom, ako upraviť expozíciu a dosiahnuť tak rozličné fotografické výsledky použitím pohybu, zaostrenia a svetla. 71