Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

2 Pomocou ovládacieho

2 Pomocou ovládacieho kolieska vyberte hodnotu clony (clonové číslo). • Menšie clonové číslo: popredie a pozadie objektu sú rozostrené. Väčšie clonové číslo: objekt je zaostrený spolu jeho popredím aj pozadím. • Rozmazanie obrázka nie je možné skontrolovať na displeji LCD ani v hľadáčiku. Skontrolujte zaznamenanú fotografiu a upravte clonu. 3 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt. Rýchlosť uzávierky sa automaticky upraví na dosiahnutie správnej expozície. • Ak fotoaparát zistí, že pomocou vybratej hodnoty clony sa nedosiahla správna expozícia, hodnota rýchlosti uzávierky bude blikať. V takýchto prípadoch upravte clonu znova. Clona (clonové číslo) Rýchlosť uzávierky Techniky fotografovania • Rýchlosť uzávierky sa môže v závislosti od hodnoty clony znížiť. Keď je rýchlosť uzávierky nižšia, použite statív. • Ak chcete viac rozostriť pozadie, použite teleobjektív alebo objektív, ktorý je vybavený menšou clonou (jasný objektív). • Pomocou tlačidla ukážky môžete skontrolovať približné rozmazanie záberu ešte predtým, než ho zaznamenáte. Poznámka • Pri snímaní s bleskom stlačte tlačidlo . Dosah blesku sa však líši v závislosti od hodnoty clony. Ak snímate s bleskom, skontrolujte dosah blesku (s. 100). 74

Kontrola rozmazania pozadia (tlačidlo ukážky) Na displeji LCD a v hľadáčiku sa zobrazuje záber zachytený s najširšou clonou. Zmena clony ovplyvňuje ostrosť záberu objektu, vďaka čomu sa vytvárajú nezrovnalosti medzi ostrosťou záberu pred jeho nasnímaním a ostrosťou skutočného záberu. Počas stláčania tlačidla ukážky môžete zobraziť záber s clonou používanou pri skutočnom zábere, takže môžete skontrolovať približnú ostrosť objektu pred nasnímaním. • Po upravení zaostrenia stlačte tlačidlo ukážky. • V režime ukážky môžete upraviť clonu. Tlačidlo ukážky Snímanie záberov 75