Views
1 week ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Snímanie objektu v

Snímanie objektu v pohybe v rôznych režimoch (priorita rýchlosti uzávierky) Tento režim je vhodný na: zSnímanie objektu v pohybe v danom časovom momente. Ak použijete väčšiu rýchlosť uzávierky, môžete nasnímať pohyb s dokonalou ostrosťou. zSledovanie pohybu na vyjadrenie dynamiky a pohybu. Ak použijete menšiu rýchlosť uzávierky, môžete snímať objekt v pohybe s pohybovou stopou. 1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu S. 2 Pomocou ovládacieho kolieska vyberte rýchlosť uzávierky. 76 Rýchlosť uzávierky

3 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt. Clona sa automaticky upraví na dosiahnutie správnej expozície. • Ak fotoaparát zistí, že pomocou vybratej hodnoty rýchlosti uzávierky sa nedosiahla správna expozícia, hodnota clony bude blikať. V takýchto prípadoch upravte rýchlosť uzávierky znova. Clona (clonové číslo) Techniky fotografovania • Keď je rýchlosť uzávierky nižšia, použite statív. • Pri snímaní halových športov vyberte vyššiu citlivosť ISO. Poznámky • Indikátor (upozornenie na otrasy fotoaparátu) sa v režime priority rýchlosti uzávierky nezobrazuje. • Čím vyššia je citlivosť ISO, tým výraznejší je šum. • Ak je rýchlosť uzávierky jedna sekunda alebo viac, po snímaní sa vykoná redukcia šumu (Long Exposure NR). Počas vykonávania tejto redukcie nie je možné pokračovať v snímaní. • Pri snímaní s bleskom stlačte tlačidlo . Ak však používate blesk, po zavretí clony (väčšie clonové číslo) spomalením rýchlosti uzávierky svetlo blesku nedosiahne až k vzdialenému objektu. Snímanie s manuálne upravenou expozíciou (manuálna expozícia) Snímanie záberov Tento režim je vhodný na: zSnímanie s požadovaným nastavením expozície úpravou rýchlosti uzávierky aj clony. 77