Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Snímanie pohybovej

Snímanie pohybovej stopy s dlhou expozíciou (BULB) Tento režim je vhodný na: zSnímanie pohybových stôp svetiel, napríklad ohňostroja. zSnímanie pohybových stôp hviezd. 1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu M. 2 Otáčajte ovládacím kolieskom doľava, až kým sa nezobrazí hodnota [BULB]. BULB 3 Podržte stlačené tlačidlo a otáčaním ovládacieho kolieska upravte clonu (clonové číslo). Tlačidlo 80

4 Čiastočným stlačením tlačidla spúšte upravte zaostrenie. 5 Stlačte a podržte spúšť na dobu snímania. Kým je stlačená spúšť, uzávierka zostane otvorená. Techniky fotografovania • Použite statív. • Nastavte zaostrenie na nekonečno v režime manuálneho zaostrenia pri snímaní ohňostroja atď. Keď pozícia nekonečna objektívu nie je známa, najprv nastavte zaostrenie na ohňostroj, ktoré je nastavené v rovnakej všeobecnej oblasti, a potom ich nasnímajte. • Použite bezdrôtový diaľkový ovládač (predáva sa samostatne) (s. 123). Stlačením tlačidla SHUTTER na bezdrôtovom diaľkovom ovládači spustíte snímanie v režime BULB a opätovným stlačením tlačidla snímanie v režime BULB zastavíte. Nie je potrebné stlačiť a podržať stlačené tlačidlo SHUTTER na bezdrôtovom diaľkovom ovládači. • Ak používate diaľkový ovládač, ktorý je vybavený funkciou uzamknutia tlačidla spúšte (predáva sa samostatne), uzávierku môžete ponechať otvorenú použitím diaľkový ovládač. Snímanie záberov Poznámky • Ak používate statív, vypnite funkciu SteadyShot (s. 58). • Čím dlhší je čas expozície, tým výraznejší je šum na fotografii. • Po skončení snímania sa vykoná redukcia šumu (Long Exposure NR) na dobu zodpovedajúcu dobe otvorenia uzávierky. Počas vykonávania tejto redukcie nie je možné pokračovať v snímaní. • Keď aktivujete uzávierku pre úsmev alebo automatické HDR, nemôžete nastaviť rýchlosť uzávierky na hodnotu [BULB]. • Ak sa uzávierka pre úsmev alebo automatické HDR používa s rýchlosťou uzávierky nastavenou na hodnotu [BULB], rýchlosť uzávierky sa dočasne nastaví na 30 sekúnd. • Odporúča sa, aby ste snímanie v režime BULB spustili až po poklese teploty fotoaparátu a zabránili tak zníženiu kvality obrazu. 81