Views
9 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Nahrávanie

Nahrávanie videozáznamov 1 Ak chcete spustiť nahrávanie, stlačte tlačidlo MOVIE. • Nahrávanie videozáznamov je možné spustiť z ľubovoľného režimu expozície. • Rýchlosť uzávierky a clona sa upravujú automaticky. • Zaostrenie fotoaparátu sa v režime automatického zaostrovania upravuje priebežne. Tlačidlo MOVIE 2 Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo MOVIE. Techniky fotografovania • Nasledujúce nastavenia, ktoré boli nastavené počas snímania statických záberov, sa používajú bez zmeny. – Vyváženie bielej – Kreatívny štýl – Kompenzácia expozície – Oblasť automatického zaostrenia – Režim merania • Kompenzáciu expozície je možné použiť počas nahrávania videozáznamov. • Spustite nahrávanie po úprave zaostrenia. • Keď je funkcia [AF area] nastavená na hodnotu [Local], môžete zmeniť oblasť automatického zaostrovania počas snímania. • Ak chcete nastaviť rozmazanie pozadia, nastavte prepínač režimov na hodnotu „A“ a nastavte fotoaparát na režim manuálneho zaostrenia. Clonu môžete nastaviť pomocou prepínača režimov pred snímaním. 82

Poznámky • Zorný uhol videozáznamov je užší než v prípade statických záberov. Po stlačení tlačidla MOVIE fotoaparát zobrazí skutočný rozsah, ktorý sa má zaznamenať (iba režim SLT-A33). • Funkciu rozpoznávania tvárí nie je možné použiť. • Keď je funkcia [Display Rec. Data] nastavená na hodnotu [For viewfinder], displej LCD sa prepne na zobrazovanie informácií o zázname v okamihu spustenia nahrávania videozáznamu. • Nesnímajte silné zdroje svetla, ako je napríklad slnko. Interný mechanizmus fotoaparátu sa môže poškodiť. • Pri importe videozáznamov vo formáte AVCHD do počítača použite program „PMB“ (s. 170). • Pri priebežnom snímaní počas dlhšej doby sa zvyšuje teplota fotoaparátu a kvalita obrazu sa môže znížiť. • Keď sa zobrazuje značka znamená to, že teplota fotoaparátu je príliš vysoká. Vypnite fotoaparát a počkajte, kým teplota fotoaparátu poklesne. Ak budete pokračovať v snímaní, fotoaparát sa automaticky vypne. • Ak použijete automatické zaostrenie v jasnom prostredí, pohyb na zábere nemusí byť plynulý (vysoká rýchlosť uzávierky). V takomto prípade sa odporúča používať režim manuálneho zaostrenia. • Pri nahrávaní videozáznamu nie je možné nastaviť clonu. Snímanie záberov Zmena formátu súborov videozáznamu Tlačidlo MENU t 1 t [Movie: File Format] t vyberte požadovaný formát AVCHD Tento formát súborov je vhodný na sledovanie plynulých videozáznamov v televízore podporujúcom formát HD. Videozáznamy nasnímané pomocou tohto fotoaparátu sa zaznamenajú vo formáte AVCHD s približne 60 snímkami za sekundu (zariadenia kompatibilné so štandardom 1080 60i) alebo 50 snímkami za sekundu (zariadenia kompatibilné so štandardom 1080 50i) v prekladanom režime, so zvukom v kvalite Dolby Digital a vo formáte AVCHD. • Ak chcete skontrolovať, či je fotoaparát zariadením kompatibilným so štandardom 1080 60i alebo so štandardom 1080 50i, hľadajte nasledujúce značky na dolnej strane fotoaparátu. Zariadenie kompatibilné so štandardom 1080 60i: 60i Zariadenie kompatibilné so štandardom 1080 50i: 50i 83