Views
9 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

MP4 Tento formát

MP4 Tento formát súboru je vhodný pre odovzdávanie na web, e-mailové prílohy alebo prehrávanie v počítačoch. Videozáznamy nasnímané pomocou tohto fotoaparátu sa zaznamenajú vo formáte MPEG-4 s približne 30 snímkami za sekundu (zariadenia kompatibilné so štandardom 1080 60i) alebo 25 snímkami za sekundu (zariadenia kompatibilné so štandardom 1080 50i) v progresívnom režime, so zvukom v kvalite AAC a vo formáte mp4. Nahrávanie zvuku Pri nahrávaní videozáznamov sa môže nahrať aj prevádzkový šum fotoaparátu alebo objektívu. Šum fotoaparátu môžete znížiť používaním statívu a vypnutím funkcie SteadyShot. Môžete tiež nahrávať videozáznamy bez zvuku. Tlačidlo MENU t 1 t [Movie: Audio Rec.] t [Off] Zmena veľkosti Tlačidlo MENU t 1 t [Movie: Size] t vyberte požadovanú veľkosť Podrobnejšie informácie nájdete na strane 146. 84

Dostupný čas nahrávania pre videozáznam V tabuľke nižšie sú uvedené približné celkové časy nahrávania s použitím pamäťovej karty naformátovanej v tomto fotoaparáte. „Memory Stick PRO Duo“ SLT-A55/A55V (Jednotky: hodina : minúta : sekunda) Kapacita Formát a veľkosť 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB súboru AVCHD 1920 × 1080 0:14:00 0:28:30 0:58:10 1:58:50 3:55:20 MP4 1440 × 1080 0:20:40 0:41:40 1:24:40 2:52:30 5:41:00 MP4 VGA 1:15:10 2:31:10 5:06:20 10:23:50 20:33:00 SLT-A33 (Jednotky: hodina : minúta : sekunda) Kapacita Formát a veľkosť 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB súboru AVCHD 1920 × 1080 0:14:00 0:28:30 0:58:10 1:58:50 3:55:20 MP4 1440 × 1080 0:20:40 0:41:40 1:24:40 2:52:30 5:41:00 MP4 VGA 1:15:10 2:31:10 5:06:20 10:23:50 20:33:00 Snímanie záberov Poznámky • Zobrazené hodnoty nezodpovedajú času nepretržitého nahrávania. • Čas nahrávania môže závisieť od podmienok snímania a použitej pamäťovej karty. • Keď sa zobrazí indikátor , zastavte nahrávanie videozáznamu. Teplota vo vnútri fotoaparátu sa zvýšila na neprijateľnú úroveň. • Podrobnejšie informácie o prehrávaní videozáznamov nájdete na strane 125. 85