Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Poznámky k

Poznámky k nepretržitému nahrávaniu videozáznamov • Pri nahrávaní videozáznamov vo vysokej kvalite alebo pri nepretržitom snímaní s použitím obrazového snímača APS-C sa uvoľňuje veľa energie. Ak budete pokračovať v snímaní, teplota vo vnútri fotoaparátu sa zvýši, najmä ak sa používa aj obrazový snímač. Ak k tomu dôjde, fotoaparát sa automaticky vypne, pretože teplota ovplyvňuje kvalitu záberov a zaťažuje interný mechanizmus fotoaparátu. • Keď spustíte nahrávanie po predchádzajúcom krátkom vypnutí fotoaparátu, na nahrávanie videozáznamov máte k dispozícii nasledujúce množstvo času. (Nasledujúce hodnoty zodpovedajú nepretržitej dobe nahrávania fotoaparátu od jeho spustenia až po jeho zastavenie.) Ak počas nahrávania videozáznamov vypnete funkciu SteadyShot, doba nahrávania sa predĺži. SLT-A55/ SLT-A55V • Čas dostupný na nahrávanie videozáznamov sa líši v závislosti od teploty alebo stavu fotoaparátu pred spustením nahrávania. Ak často meníte kompozíciu alebo snímate zábery po zapnutí napájania, teplota vo vnútri fotoaparátu sa zvyšuje a dostupná doba nahrávania je kratšia než je uvedené v tabuľke vyššie. • Ak sa nahrávanie vo fotoaparáte zastaví v dôsledku zvýšenia teploty, ponechajte fotoaparát niekoľko minút vypnutý. S nahrávaním začnite až po poklese teploty vo vnútri fotoaparátu na normálnu hodnotu. (Keď sa fotoaparát ponechá 5 až 10 minút pri izbovej teplote 30 °C, nahrávanie bude možné obnoviť po dobu 3 až 4 minút.) • Ak sa budete riadiť nasledujúcimi pokynmi, doba nahrávania sa predĺži: – chráňte fotoaparát pred priamym slnečným žiarením, – vypnite fotoaparát, keď ho nepoužívate, – ak je to možné, používajte statív a vypnite funkciu SteadyShot. • Maximálna veľkosť súboru videozáznamu je približne 2 GB. Keď veľkosť súboru dosiahne hodnotu približne 2 GB, nahrávanie sa automaticky zastaví, ak ide o formát MP4. Ak ide o formát AVCHD, automaticky sa vytvorí nový súbor videozáznamu. • Maximálny čas nepretržitého snímania je 29 minút. 86 SLT-A33 Teplota okolitého prostredia [On] SteadyShot [Off] 20 °C približne 9 minút približne 29 minút 30 °C približne 6 minút približne 13 minút 40 °C približne 3 minúty približne 5 minút 20 °C približne 11 minút približne 29 minút 30 °C približne 7 minút približne 22 minút 40 °C približne 4 minúty približne 9 minút

Používanie funkcie snímania Výber spôsobu zaostrenia K dispozícii sú dva spôsoby úpravy zaostrenia: automatické zaostrovanie a manuálne zaostrovanie. Spôsob prepínania medzi automatickým a manuálnym zaostrovaním sa líši v závislosti od objektívu. Typ objektívu Pre objektív je k dispozícii prepínač režimu zaostrovania Pre objektív nie je k dispozícii prepínač režimu zaostrovania Prepínač, ktorý sa má použiť Objektív (prepínač režimu zaostrovania na objektíve vždy nastavte do polohy AF.) Fotoaparát Prepnutie na automatické zaostrovanie Nastavte prepínač režimu zaostrovania na objektíve do polohy AF. Nastavte prepínač režimu zaostrovania na fotoaparáte do polohy AF. Používanie automatického zaostrovania 1 Nastavte prepínač režimu zaostrovania na fotoaparáte do polohy AF. Prepnutie na manuálne zaostrovanie Nastavte prepínač režimu zaostrovania na objektíve do polohy MF. Nastavte prepínač režimu zaostrovania na fotoaparáte do polohy MF. Používanie funkcie snímania 2 Keď sa na objektíve nachádza prepínač režimu zaostrovania, nastavte ho do polohy AF. 87