Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

3 Čiastočným

3 Čiastočným stlačením tlačidla spúšte skontrolujte zaostrenie a nasnímajte záber. • Po potvrdení zaostrenia sa indikátor zaostrenia zmení na z alebo na (nižšie). • Oblasť automatického zaostrenia, pre ktorú bolo potvrdené zaostrenie, sa zmení na zelenú. Oblasť automatického zaostrenia Indikátor zaostrenia Technika fotografovania • Ak chcete vybrať oblasť automatického zaostrenia, ktorá sa má používať pre zaostrovanie, nastavte položku [AF area] (s. 91). Indikátor zaostrenia Indikátor zaostrenia Stav z svieti Zaostrenie uzamknuté. Fotoaparát je pripravený na fotografovanie. svieti Zaostrenie je potvrdené. Bod zaostrenia sa pohybuje a sleduje pohybujúci sa objekt. Fotoaparát je pripravený na fotografovanie. svieti Stále prebieha zaostrovanie. Nemôžete uvoľniť spúšť. z bliká Nedá sa zaostriť. Spúšť je zablokovaná. Objekty vyžadujúce špeciálne zaostrenie Pri automatickom zaostrovaní je ťažké zaostriť na nasledujúce objekty. V takýchto prípadoch používajte funkciu uzamknutia zaostrenia pri snímaní (s. 89) alebo manuálne zaostrenie (s. 92). • Objekt s nízkym kontrastom, napríklad modrá obloha alebo biela stena. • Dva objekty v rôznych vzdialenostiach, ktoré sa prekrývajú v oblasti automatického zaostrenia. • Objekt zložený z opakujúcich sa vzorov, napríklad priečelie budovy. • Objekt s vysokým jasom alebo trblietaním, napríklad slnko, kapota automobilu alebo povrch vody. • Svetlo okolitého prostredia nie je dostatočné. 88

Meranie presnej vzdialenosti od objektu Značka na vrchnej strane fotoaparátu označuje umiestnenie obrazového snímača*. Pri meraní presnej vzdialenosti medzi fotoaparátom a objektom sa riaďte umiestnením vodorovnej čiary. * Obrazový snímač je súčasťou fotoaparátu a funguje ako film. Poznámka • Ak sa objekt nachádza bližšie než minimálna vzdialenosť snímania nasadeného objektívu, zaostrenie sa nedá potvrdiť. Musíte zabezpečiť dostatočnú vzdialenosť medzi objektom a fotoaparátom. Snímanie s požadovanou kompozíciou (uzamknutie zaostrenia) 1 Umiestnite objekt do oblasti automatického zaostrenia a čiastočne stlačte tlačidlo spúšte. Zaostrenie a expozícia sú pevne nastavené. Používanie funkcie snímania 2 Držte tlačidlo spúšte čiastočne stlačené a umiestnite objekt späť do pôvodnej polohy, aby ste mohli znovu vytvoriť kompozíciu záberu. 3 Úplným stlačením tlačidla spúšte nasnímajte záber. 89