Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Manuálna úprava

Manuálna úprava zaostrenia (manuálne zaostrovanie) Ak je problematické dosiahnuť správne zaostrenie v režime automatického zaostrovania, zaostrenie môžete upraviť manuálne. 1 Nastavte prepínač režimu zaostrovania na objektíve do polohy MF. 2 Keď sa na objektíve nenachádza prepínač režimu zaostrenia, nastavte prepínač režimu zaostrenia na fotoaparáte do polohy MF. 3 Otočte krúžkom zaostrenia objektívu tak, aby ste dosiahli dobré zaostrenie. Krúžok zaostrenia Poznámky • V prípade objektu, ktorý je možné zaostriť v režime automatického zaostrovania, sa po potvrdení zaostrenia rozsvieti indikátor z. Keď sa používa široká oblasť automatického zaostrovania (Wide AF), použije sa stredová oblasť, a keď sa používa lokálna oblasť automatického zaostrovania (Local AF), použije sa oblasť vybratá ovládacím tlačidlom. • Keď používate televízny konvertor (predáva sa samostatne), a pod., otočenie krúžku zaostrenia nemusí byť plynulé. • Správne zaostrenie v hľadáčiku sa nedosiahne, ak nenastavíte správnu dioptrickú korekciu v režime hľadáčika (s. 30). 92

Kontrola zaostrenia zväčšením záberu Zaostrenie môžete skontrolovať po zväčšení záberu pred jeho nasnímaním. 1 Tlačidlo MENU t 1 t [Focus Magnifier] t [On] 2 Stlačte tlačidlo lupy zaostrenia. 3 Po opätovnom stlačení tlačidla lupy zaostrenia môžete zväčšiť záber a vybrať časť, ktorú chcete zväčšiť, pomocou tlačidiel v/ V/b/B na ovládacom tlačidle. • Pri každom stlačení tlačidla lupy zaostrenia sa mierka priblíženia zmení nasledovne: na celú obrazovku t zväčšenie približne 7,5 x t zväčšenie približne 15 x (SLT-A55/A55V)/na celú obrazovku t zväčšenie približne 7 x t zväčšenie približne 14 x (SLT- A33) Tlačidlo lupy zaostrenia Používanie funkcie snímania 93