Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

4 Potvrďte a upravte

4 Potvrďte a upravte zaostrenie. • Ak chcete upravovať zaostrenie v režime manuálneho zaostrovania, otáčajte zaostrovací prstenec. • Ak stlačíte tlačidlo AF v režime automatického zaostrovania, funkcia lupy zaostrenia sa eliminuje a aktivuje sa automatické zaostrovanie. • Ak čiastočne stlačíte tlačidlo uzávierky, funkcia lupy zaostrenia sa eliminuje. 5 Ak chcete nasnímať fotografiu, úplne stlačte spúšť. • Pri zväčšení záberu môžete zaznamenávať ďalšie zábery. Zaznamenaný záber je však na celú obrazovku. • Po nasnímaní sa funkcia lupy zaostrenia vypne. 94

Rozpoznávanie tvárí Používanie funkcie detekcie tvárí Fotoaparát zisťuje tváre, nastavuje zaostrenie, expozíciu, spracováva fotografie a upravuje nastavenie blesku. Funkcia detekcie tvárí je predvolene nastavená na hodnotu [On]. Rámček detekcie tvárí Keď fotoaparát zistí tváre, zobrazia sa biele rámčeky detekcie tvárí. Ak fotoaparát vyhodnotí situáciu ako vhodnú na použitie automatického zaostrenia, rámčeky detekcie tvárí sa zmenia na oranžové. Po čiastočnom stlačení tlačidla spúšte sa rámčeky detekcie tvárí zmenia na zelené. • Ak sa tvár nenachádza v oblasti automatického zaostrenia, ktorá bola k dispozícii pri čiastočnom stlačení spúšte, zmení sa na zelenú oblasť automatického zaostrenia, ktorá sa použila pri zaostrení. • Ak fotoaparát zistí viaceré tváre, automaticky vyberie prioritnú tvár a na oranžový sa zmení iba jeden rámček detekcie tvárí. Rámčeky detekcie tvárí (biele) Rámčeky detekcie tvárí (oranžové) Používanie funkcie snímania Vypnutie funkcie detekcie tvárí Tlačidlo Fn t (Face Detection) t [Off] Technika fotografovania • Kompozícia s prekrývaním rámčeka detekcie tvárí s oblasťou automatického zaostrenia. 95