Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Poznámky • Keď je

Poznámky • Keď je režim expozície nastavený na hodnotu Sweep Panorama, Continuous Advance Priority AE alebo na nahrávanie videozáznamov, funkciu detekcie tvárí nie je možné použiť. • Maximálny počet tvárí, ktoré je možné zistiť, je osem. • V závislosti od podmienok snímania sa môže stať aj to, že fotoaparát nezistí žiadne tváre alebo zistí iné objekty. Snímanie usmiatych tvárí (funkcia uzávierka pre úsmev) Keď fotoaparát zistí úsmev, uzávierka sa uvoľní automaticky. 1 Tlačidlo Fn t (Smile Shutter) t [On] t vyberte požadovaný režim citlivosti detekcie úsmevov • Ak je aktivovaná uzávierka pre úsmev, na obrazovke sa zobrazí indikátor citlivosti detekcie úsmevov. 2 Počkajte, kým funkcia zistí úsmev. Fotoaparát zistí úsmev a zaostrenie sa potvrdí. Keď úroveň úsmevu prekročí bod b na indikátore, fotoaparát nasníma zábery automaticky. • Keď fotoaparát zistí tváre, okolo tvárí sa zobrazia oranžové rámčeky detekcie tvárí. Po zaostrení na tieto objekty sa rámčeky detekcie tvárí zmenia na zelené. • Miera úsmevu na tvári orámovanej dvojitým rámčekom detekcie tvárí je vyznačená na indikátore citlivosti detekcie úsmevov. Rámček detekcie tvárí Indikátor citlivosti detekcie úsmevov 3 Ak chcete zastaviť snímanie, stlačte tlačidlo Fn t (Smile Shutter) t [Off] 96

Citlivosť detekcie úsmevov Citlivosť funkcie uzávierky pre úsmevy na detekciu úsmevov môžete nastaviť na jednu z nasledujúcich troch možností: (Slight Smile), (Normal Smile) a (Big Smile). Techniky fotografovania • Ak chcete zaostriť na úsmev, prekryte rámček detekcie tvárí s oblasťou automatického zaostrenia. • Nezakrývajte si oči a majte ich zúžené. • Nezakrývajte si tvár klobúkom, maskou, slnečnými okuliarmi atď. • Snažte sa otočiť tvár pred objektív fotoaparátu a držte ju rovno tak, ako je to len možné. • Jasne sa usmievajte a majte pri tom pootvorené ústa. Úsmev sa jednoduchšie zistí, keď je pri úsmeve vidieť zuby. • Ak stlačíte tlačidlo spúšte, keď je aktivovaná funkcia uzávierky pre úsmevy, fotoaparát nasníma záber a potom sa vráti do režimu uzávierky pre úsmev. Poznámky • Keď je režim expozície nastavený na hodnotu Sweep Panorama alebo Continuous Advance Priority AE, funkciu uzávierky pre úsmev nie je možné použiť. • Dynamický režim je automaticky nastavený na možnosť [Single-shot Adv.] alebo na možnosť [Remote Cdr.]. • Osvetlenie pre automatické zaostrenie nespolupracuje s funkciou uzávierky pre úsmev. • Ak fotoaparát nezistí úsmev, zmeňte nastavenia pre citlivosť detekcie úsmevov. • V závislosti od podmienok snímania sa môže stať, že úsmevy nie sú správne rozpoznávané. Používanie funkcie snímania 97