Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Používanie blesku

Používanie blesku Použitie blesku v tmavom prostredí umožňuje snímať jasný obraz objektu a bráni otrasom fotoaparátu. Pri snímaní oproti slnku môžete použiť blesk na nasnímanie jasného záberu objektu v protisvetle. 1 Tlačidlo Fn t (Flash Mode) t vyberte požadované nastavenie 2 Stlačte tlačidlo . Blesk sa vyklopí. • V režime AUTO, AUTO+ alebo v režime výberu scény sa blesk automaticky vyklopí, ak množstvo svetla nie je dostatočné alebo ak je objekt v protisvetle. Zabudovaný blesk sa nevyklopí, ani keď stlačíte tlačidlo . 3 Po dokončení nabíjania blesku nasnímajte objekt. z Bliká: Prebieha nabíjanie blesku. Keď indikátor bliká, spúšť sa nemôže uvoľniť. z Svieti: Blesk je nabitý a je pripravený na blysnutie. • Ak čiastočne stlačíte tlačidlo spúšte pri slabom osvetlení v režime automatického zaostrovania, môže blysnúť blesk na uľahčenie zaostrenia objektu (AF Illuminator). • z sa zobrazuje iba v režime zobrazovania informácií o zázname (For Live View). Tlačidlo Indikátor z (nabíjanie blesku) 98

(Flash Off) (Autoflash) (Fill-flash) (Slow Sync.) (Rear Sync.) (Wireless) Neblysne ani v prípade vyklopenia zabudovaného blesku. Použije sa, ak je príliš veľká tma alebo pri snímaní oproti svetlu. Použije sa pri každom stlačení spúšte. Použije sa pri každom stlačení spúšte. Snímanie s pomalou synchronizáciou umožňuje snímať jasný záber objektu aj pozadia spomalením rýchlosti uzávierky. Použije sa priamo pred dokončením expozície pri každom stlačení spúšte. Použije sa externý blesk (predáva sa samostatne), ktorý je mimo fotoaparátu (snímanie s bezdrôtovým bleskom). Techniky fotografovania • Tienidlo objektívu (predáva sa samostatne) môže blokovať svetlo vytvorené bleskom. Odstráňte tienidlo objektívu, keď používate blesk. • Pri používaní blesku snímajte objekt zo vzdialenosti 1 m alebo väčšej. • Pri snímaní v interiéri alebo v noci môžete použiť pomalú synchronizáciu na snímanie jasných záberov ľudí a pozadia. • Zadnú synchronizáciu môžete použiť na snímanie prirodzených záberov pohybovej stopy objektu v pohybe, ako je napríklad pohybujúci sa bicykel alebo kráčajúca osoba. • Pri použití blesku HVL-F58AM/HVL-F42AM (predáva sa samostatne) môžete snímať pomocou funkcie vysokorýchlostnej synchronizácie pri ľubovoľnej rýchlosti uzávierky. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie blesku. Poznámky • Fotoaparát nedržte za výbojku blesku. • Podmienky snímania, ktoré sa požadujú na potlačenie tieňov v obraze, sa môžu meniť v závislosti od objektívu. • Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO, AUTO+ alebo na výber scény, nie je možné vybrať položky [Slow Sync.], [Rear Sync.] a [Wireless]. • Keď je režim expozície nastavený na hodnotu P, A, S a M, nie je možné vybrať položky [Flash Off] alebo [Autoflash]. Ak nechcete používať blesk, sklopte ho. • Ak používate blesk so stereofónnym mikrofónom alebo s podobným zariadením v automaticky uzamykateľných sánkach na príslušenstvo, blesk sa nemusí vyklopiť do správnej polohy a v rohoch zaznamenaných záberov sa môžu vyskytnúť tiene. Odstráňte zariadenia z automaticky uzamykateľných sánok na príslušenstvo. 99 Používanie funkcie snímania