Views
9 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation

Digitální fotoaparát s výměnými objektivy Příprava fotoaparátu Před obsluhou přístroje Fotografování Návod k obsluze Bajonetem A Použití funkce fotografování Použití funkce prohlížení Změna nastavení Prohlížení snímků v počítači Tisk snímků Ostatní Rejstřík

 • Page 2 and 3: VAROVÁNÍ Nevystavujte přístroj
 • Page 4 and 5: Likvidace nepotřebného elektrick
 • Page 6 and 7: Poznámky k dlouhodobému záznamu
 • Page 8 and 9: Použití funkce fotografování 8
 • Page 10 and 11: Použití funkce prohlížení Změ
 • Page 12 and 13: Identifikace součástí Podrobnost
 • Page 14 and 15: S Pro fotografování: Tlačítko F
 • Page 16 and 17: Dobíjení bloku akumulátorů Pře
 • Page 18 and 19: Vložení bloku akumulátorů/ pam
 • Page 20 and 21: Vyjmutí paměťové karty Ověřte
 • Page 22 and 23: • V případě umístění pamě
 • Page 24 and 25: Nasazení objektivu 1 Sejměte kryt
 • Page 26 and 27: Příprava fotoaparátu Nastavení
 • Page 28 and 29: Použití přiloženého přísluš
 • Page 30 and 31: Zjištění počtu snímků, které
 • Page 32 and 33: - [Snímek: Kvalita] je nastaven na
 • Page 34 and 35: Čištění snímače obrazu Pokud
 • Page 36 and 37: 4 K vyčištění povrchu snímače
 • Page 38 and 39: Přepínání displeje s informacem
 • Page 40 and 41: Displej s informacemi o záznamu (G
 • Page 42 and 43: Displej s informacemi o záznamu (P
 • Page 44 and 45: Výběr funkce/nastavení Funkci pr
 • Page 46 and 47: Funkce vybrané pomocí tlačítka
 • Page 48 and 49: Panoráma: Velikost (142) Panoráma
 • Page 50 and 51: Nabídka přehrávání Vymazat (13
 • Page 52 and 53:

  Nabídka nastavení Jas LCD (153) N

 • Page 54 and 55:

  Fotografování bez chvění fotoap

 • Page 56 and 57:

  Poznámka • Funkce SteadyShot nem

 • Page 58 and 59:

  4 Při používání objektivu se z

 • Page 60 and 61:

  Nastavení průběžného snímán

 • Page 62 and 63:

  (Portrét) Rozostří pozadí a zv

 • Page 64 and 65:

  Pořizování panoramatických sní

 • Page 66 and 67:

  Tipy pro pořízení panoramatické

 • Page 68 and 69:

  • Naše podmínky měření. Rych

 • Page 70 and 71:

  Pořizování snímků v automatick

 • Page 72 and 73:

  2 Vyberte hodnotu clony (číslo F)

 • Page 74 and 75:

  Pořizování snímku pohybujícíh

 • Page 76 and 77:

  Pořizování snímků s ručně up

 • Page 78 and 79:

  Stopy pořizování snímku s dlouh

 • Page 80 and 81:

  Nahrávání filmů 1 Stisknutím t

 • Page 82 and 83:

  Záznam zvuku Při nahrávání fil

 • Page 84 and 85:

  Použití funkce fotografování V

 • Page 86 and 87:

  Měření přesné vzdálenosti k o

 • Page 88 and 89:

  Výběr zaostřené oblasti (Oblast

 • Page 90 and 91:

  Kontrola zaostření zvětšením o

 • Page 92 and 93:

  Detekce obličejů Použití funkce

 • Page 94 and 95:

  Citlivost detekce úsměvu Citlivos

 • Page 96 and 97:

  (Blesk vypnut) (Autom.blesk) (Blesk

 • Page 98 and 99:

  Použití bezdrátového blesku Př

 • Page 100 and 101:

  3 Stisknutím tlačítka AEL uzamkn

 • Page 102 and 103:

  Tlačítko MENU t 2 t [Histogram] t

 • Page 104 and 105:

  Poznámky • Pokud vzdálenost mez

 • Page 106 and 107:

  Nastavení ISO Citlivost na světlo

 • Page 108 and 109:

  Poznámky • Nastavení je zafixov

 • Page 110 and 111:

  Zpracování snímku Výběr požad

 • Page 112 and 113:

  Úprava barevných tónů (Vyváže

 • Page 114 and 115:

  5500K* 1 (Teplota barvy) Nastaví v

 • Page 116 and 117:

  Volba režimu pohonu Fotoaparát m

 • Page 118 and 119:

  2 Zaostřete a fotografujte objekt.

 • Page 120 and 121:

  1 na ovládacím tlačítku t (Or.v

 • Page 122 and 123:

  Poznámka • Přehráváte-li sní

 • Page 124 and 125:

  Zvětšování snímků Chcete-li s

 • Page 126 and 127:

  Výběr intervalu mezi snímky v pr

 • Page 128 and 129:

  B Displej N35° 37' 32" W139° 44'

 • Page 130 and 131:

  Displej Indikace Optimalizace dynam

 • Page 132 and 133:

  Mazání snímků (Vymazat) Jakmile

 • Page 134 and 135:

  Prohlížení snímků na obrazovce

 • Page 136 and 137:

  Použití „BRAVIA“ Sync Po při

 • Page 138 and 139:

  Změna nastavení Nastavení GPS (p

 • Page 140 and 141:

  Aktualizace pomocných údajů GPS

 • Page 142 and 143:

  Nastavení velikosti panoramatický

 • Page 144 and 145:

  Poznámky • Tuto položku nelze p

 • Page 146 and 147:

  Vytvoření nové složky Na pamě

 • Page 148 and 149:

  Poznámky • Před použitím kart

 • Page 150 and 151:

  Změny funkce tlačítek Změna či

 • Page 152 and 153:

  Uvolnění spouště bez nasazenéh

 • Page 154 and 155:

  Nastavení času zobrazení snímku

 • Page 156 and 157:

  Resetování do výchozího nastave

 • Page 158 and 159:

  Položky Resetování na Specifikac

 • Page 160 and 161:

  Doporučená konfigurace počítač

 • Page 162 and 163:

  Poznámky • Pokud již byl „PMB

 • Page 164 and 165:

  • zobrazit místo pořízení sn

 • Page 166 and 167:

  Název souboru Složka Typ souboru

 • Page 168 and 169:

  Vytvoření filmového disku Z film

 • Page 170 and 171:

  2 Klepnutím na (Create Discs) vybe

 • Page 172 and 173:

  Tisk snímků Určování značek D

 • Page 174 and 175:

  Ostatní Specifikace Fotoaparát [S

 • Page 176 and 177:

  [Konektory vstupu/výstupu] USB HDM

 • Page 178 and 179:

  • Macintosh a Mac OS jsou ochrann

 • Page 180 and 181:

  Napájení se náhle vypne. • Pok

 • Page 182 and 183:

  Funkce Eye-Start AF nefunguje. •

 • Page 184 and 185:

  Mazání/editace snímků Fotoapar

 • Page 186 and 187:

  Snímek nelze přehrát v počíta

 • Page 188 and 189:

  Nastavení bylo resetováno, aniž

 • Page 190 and 191:

  Zkontrolujte nástavec pro čočku.

 • Page 192 and 193:

  Upozornění Nepoužívejte ani neu

 • Page 194 and 195:

  • Používání fotoaparátu v pr

 • Page 196 and 197:

  GPS (pouze SLT-A55V) Tento systém

 • Page 198 and 199:

  Snímání 3D Poznámky k nahrává

 • Page 200 and 201:

  G GPS auto kor. času..............

 • Page 202 and 203:

  Synchr. poz........................

 • Page 204 and 205:

  Přečtěte si „license2.pdf“ v

 • Page 206:

  206