Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Tlačítko MENU t 2 t

Tlačítko MENU t 2 t [Histogram] t [Zapnuto] • Po vícenásobném stisknutí DISP na ovládacím tlačítku se místo grafického zobrazení zobrazí histogram. Při kompenzaci expozice se histogram odpovídajícím způsobem změní. Jako příklad je uvedena ilustrace vpravo. Fotografování s kompenzací expozice na kladné straně celý snímek zjasní, takže se celý histogram posune směrem ke světlejší straně (doprava). Je-li použita kompenzace expozice na záporné straně, histogram se posune na opačnou stranu. Oba konce histogramu představují vysokou a nízkou klíčovou část. Tyto oblasti není možné později obnovit pomocí počítače. Je-li to nutné, upravte expozici a pořiďte snímek znovu. Poznámky • Histogram nepředstavuje výsledný pořízený snímek. Místo toho zobrazuje stav snímku sledovaného na obrazovce. Histogram se může lišit v závislosti na nastavení clony apod. • Histogram se liší při snímání a přehrávání v následujících situacích: – při spuštění blesku, – při snímání objektu s nízkou intenzitou, například v noci. Úprava intenzity světla blesku (Kompenzace blesku) Při pořizování snímků s bleskem lze upravit samotné množství světla blesku bez změny kompenzace expozice. Změnit lze pouze expozici hlavního objektu, který se nachází v dosahu blesku. 102

Tlačítko Fn t (Kompenz.blesku) t Vybrat požadované nastavení Směrem k +: Zvýšení intenzity světla blesku. Směrem k –: Snížení intenzity světla blesku. Poznámky • Je-li režim expozice nastaven na AUTO, AUTO+, Plynulé panoráma nebo Výběr scény, tuto položku nelze použít. • Efekt vyšší intenzity blesku nemusí být patrný kvůli omezenému množství světla blesku v situaci, kdy je objekt mimo maximální rozsah blesku. Je-li předmět velmi blízko, nemusí být patrný efekt nižší intenzity blesku. Kompenzace expozice a kompenzace blesku Kompenzace expozice mění rychlost závěrky, clonu a citlivost ISO (je-li zvolen režim [AUTO]). Při kompenzaci blesku se mění pouze množství světla blesku. Nastavení množství světla blesku pomocí nastavení režimu ovládání blesku (Ovládání blesku) Tlačítko MENU t 2 t [Ovládání blesku] t Vybrat požadované nastavení Blesk ADI Pomocí této funkce lze ovládat intenzitu světla blesku s použitím údajů o vzdálenosti zaostření a dat fotometru z předblesku. Tento postup umožňuje dosáhnout přesné kompenzace blesku téměř bez vlivu světla odraženého od objektu. TTL před bl. Tato funkce řídí množství světla blesku v závislosti na údajích pouze z měření fotometru předblesku. Při tomto způsobu může dojít k ovlivnění světlem odraženým od objektu. ADI: Advanced Distance Integration – pokročilá integrace vzdálenosti TTL: Through the lens – přes objektiv • Při nastavení volby [Blesk ADI] lze s použitím objektivu s kódovacím zařízením pro měření vzdálenosti dosáhnout přesnější kompenzace blesku použitím přesnějších údajů o vzdálenosti. Použití funkce fotografování 103