Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Poznámky • Pokud

Poznámky • Pokud vzdálenost mezi objektem a externím bleskem (prodává se zvlášť) nelze určit (snímání s bezdrátovým bleskem při použití externího blesku (prodává se zvlášť), snímání s bleskem s kabelem umístěným mimo fotoaparát, snímání s blesky makro twin apod.), zvolí fotoaparát automaticky režim TTL před bleskem. • V následujících případech vyberte nastavení [TTL před bl.], protože fotoaparát nemůže provést kompenzaci blesku pomocí blesku ADI: – K blesku HVL-F36AM je připojen široký kabel. – Difuzér se používá k fotografování s bleskem. – Používá se filtr s faktorem expozice, jako například filtr ND. – Používá se objektiv na blízké záběry. • Blesk ADI je k dispozici pouze v kombinaci s objektivem vybaveným kódovacím zařízením pro měření vzdálenosti. Abyste zjistili, zda je objektiv vybaven kódovacím zařízením vzdálenosti, nahlédněte do návodu k použití přiloženého k objektivu. Výběr způsobu měření jasu objektu (Režim měření expozice) Tlačítko Fn t (Režim měření) t Vybrat požadované nastavení (Vícesegmentové) V tomto režimu se měří světlo v každé oblasti po rozdělení celé oblasti do více oblastí a určuje se odpovídající expozice celého snímku. (Se zdůr. středem) (Bodové) Techniky fotografování Tento režim měří průměrný jas celé obrazovky, ale zdůrazňuje středovou oblast obrazovky. Tento režim měří světlo pouze v kroužku bodového měření, který se nachází uprostřed. • Pro běžné snímání použijte měření [Vícesegmentové]. • Při fotografování objektu s velkým kontrastem v oblasti AF změřte světlo tohoto objektu s použitím optimální expozice pomocí funkce bodového měření, a potom využijte snímání s uzamčením AE (str. 99). 104

Poznámka • Je-li režim expozice nastaven na AUTO, AUTO+ nebo Výběr scény je [Režim měření] fixován na [Vícesegmentové], nelze vybrat jiné režimy. Použití funkce fotografování 105