Views
9 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Nastavení ISO Citlivost

Nastavení ISO Citlivost na světlo je vyjádřena číslem ISO (doporučený index expozice). Vyšší číslo odpovídá vyšší citlivosti. 1 Stisknutím ISO na ovládacím tlačítku vyvoláte obrazovku ISO. 2 Vyberte požadované nastavení pomocí v/V na ovládacím tlačítku. • Čím vyšší číslo, tím bude vyšší úroveň šumu. • Zvolíte-li [RŠ více rámečků], vyberte požadovanou hodnotu pomocí b/B. Poznámky • Je-li režim expozice nastaven na AUTO, AUTO+, Plynulé panoráma nebo Výběr scény, bude ISO fixováno na AUTO a nelze vybrat jiné hodnoty ISO. • Je-li režim expozice nastaven na P/A/S a ISO přepnuto na [AUTO], bude ISO automaticky nastaveno v rozsahu 100 až 1600 ISO. • Nastavení [AUTO] není k dispozici v režimu expozice M. Pokud změníte režim expozice na možnost M s nastavením [AUTO], přepne se nastavení citlivosti na hodnotu [100]. Hodnotu ISO nastavte podle podmínek fotografování. Redukce šumu více rámečků (RŠ více rámečků) Fotoaparát automaticky pořídí více průběžných snímků, zkombinuje je, zredukuje šum a zaznamená jeden snímek. V režimu RŠ více rámečků lze vybrat větší čísla ISO než je maximální citlivost ISO. Nahraný snímek tvoří jeden zkombinovaný obraz. Poznámky • Stiskněte a podržte tlačítko spouště, dokud se průběžné snímání nezastaví. • Je-li [Snímek: Kvalita] nastavena na [RAW] nebo [RAW & JPEG], tuto funkci nelze použít. • Blesk, optimalizaci dynamického rozsahu a [Auto HDR] nelze použít. 106

Automatická kompenzace jasu a kontrastu (Dynamický rozsah) Tlačítko D-RANGE t Vybrat požadované nastavení Tlačítko D-RANGE (Vypnuto) (Optim.dyn.rozs.) (Auto HDR) Nepoužívá funkce DRO/Auto HDR. Fotoaparát analyzuje kontrast světla a stínu mezi objektem a pozadím pomocí rozdělení snímku na malé části, a vytváří tak snímek s optimální jasem a odstupňováním. Dojde k pořízení tří snímků s různými expozicemi a k vytvoření finálního snímku s bohatým odstupňováním pomocí překrytí správně exponovaného snímku jasnými oblastmi podexponovaného snímku a tmavými oblastmi přeexponovaného snímku. Nahrány jsou dva snímky: snímek se správnou expozicí a snímek s překrytím. Korekce jasu snímku (Optimalizace dynamického rozsahu) Použití funkce fotografování 1 Tlačítko D-RANGE t (Optim.dyn.rozs.) 2 Vyberte optimální úroveň pomocí b/B na ovládacím tlačítku. (Auto) (Úroveň)* Koriguje jas automaticky. Optimalizuje odstupňování nahraného snímku ve všech jeho oblastech. Zvolte optimální úroveň od možnosti Lv1 (slabá) po Lv5 (silná). * Hodnota Lv_ zobrazená u představuje aktuálně vybraný krok. 107