Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Poznámky • Nastavení

Poznámky • Nastavení je zafixováno na [Vypnuto], je-li v režimu Výběr scény vybrána položka [Západ slunce], [Noční pohled], [Noční portrét] nebo [Ručně držený soumrak]. Jsou-li v režimu Výběr scény vybrány jiné položky, je nastavení zafixováno na [Auto]. • Při fotografování s optimalizací dynamického rozsahu může být na snímku šum. Vyberte správnou úroveň pomocí kontroly nahraného snímku zejména v případě, že tento efekt zvyšujete. Automatická kompenzace pomocí bohatého odstupňování (Auto High Dynamic Range – Autom. velký dynam. rozsah) 1 Tlačítko D-RANGE t (Auto HDR) 2 Vyberte optimální úroveň pomocí b/B na ovládacím tlačítku. (Rozdíl aut. expozice) (Úroveň rozdílu expozice)* Koriguje rozdíl expozice automaticky. Nastaví rozdíl expozice na základě kontrastu objektu. Zvolte optimální úroveň od možnosti 1.0Ev (slabá) po 6.0Ev (silná). Příklad: Je-li vybrána hodnota 2.0Ev, jsou překryty tři snímky: snímek s –1.0Ev, snímek se správnou expozicí a snímek s +1.0Ev. * Hodnota _Ev zobrazená u představuje aktuálně vybraný krok. Technika fotografování • Protože závěrka je u jednoho snímku spuštěna třikrát, dbejte na následující záležitosti: – Tuto funkci používejte pouze když se objekt nehýbe ani nemrká. – Neupravujte znovu kompozici snímku. 108

Poznámky • Tuto funkci nelze používat na snímky typu RAW. • Je-li režim expozice nastaven na AUTO, AUTO+, Plynulé panoráma nebo Výběr scény, nelze vybrat [Auto HDR]. • Během Snímání úsměvu nelze vybrat [Auto HDR]. Zapnete-li funkci Snímání úsměvu při vybraném režimu [Auto HDR], bude fotoaparát dočasně použit s nastavením DRO. • Dokud není po pořízení snímku dokončen proces snímání, nelze pořizovat další snímek. • V závislosti na rozdílech v osvětlení objektu a podmínkách fotografování nemusí být dosaženo požadovaného efektu. • Při použití blesku má tato funkce zanedbatelný vliv. • Je-li kontrast scény příliš nízký nebo dojde-li ke chvění fotoaparátu či rozmazání objektu, snímky HDR zřejmě nebudou dobré. Pokud fotoaparát zjistí problém, informuje vás o této situaci zobrazením na nahraném snímku. Podle potřeby pořiďte snímek znovu a věnujte zvýšenou pozornost kontrastu či rozmazání. Použití funkce fotografování 109