Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Úprava barevných

Úprava barevných tónů (Vyvážení bílé) Barevné tóny objektu se mění v závislosti na vlastnostech světelného zdroje. V tabulce je uvedeno, jakým způsobem se mění barevné tóny v závislosti na zdrojích světla ve srovnání s objektem v bílém slunečním světle. Počasí/osvětlení Denní světlo Oblačno Zářivky Žárovky Charakteristiky světla Vyvážení bílé je funkce, která upravuje barevné tóny přibližně na hodnoty viditelné lidským okem. Tuto funkci použijte v případě, že barevné tóny snímku nevycházejí podle očekávání nebo chcete-li změnit barevné tóny snímku v rámci uměleckého záměru. Poznámky • Je-li režim expozice nastaven na AUTO, AUTO+ nebo Výběr scény, je [Vyvážení bílé] fixováno na [Auto vyváž.bílé] a nelze vybrat jiné režimy. • Je-li jediným světelným zdrojem rtuťová či sodíková výbojka, nebude fotoaparát schopen zjistit přesné vyvážení bílé kvůli vlastnostem světelného zdroje. V takových případech použijte blesk. 112 Bílé Namodralé S nádechem do zelena Nastavení vyvážení bílé pro potřeby konkrétního světelného zdroje (Automatické/Přednastavené vyvážení bílé) WB na ovládacím tlačítku t Vybrat požadované nastavení • Není-li vybráno nastavení [AWB], lze barevné tóny jemně upravit pomocí b/B. Při úpravě směrem k hodnotám + získá snímek načervenalý nádech a při úpravě směrem k hodnotám – bude mít nádech namodralý. Načervenalé

AWB (Auto vyváž.bílé) (Denní světlo) (Stín) (Oblačno) (Žárovky) (Zářivky) (Blesk) Fotoaparát automaticky zjistí světelný zdroj a upraví barevné tóny. V případě výběru nastavení pro určitý světelný zdroj se mu barevné tóny přizpůsobí (přednastavené vyvážení bílé). Techniky fotografování • V případě, že nejste schopni dosáhnout požadované barvy při použití vybraného nastavení, použijte funkci Interval vyvážení bílé (str. 119). • Pří výběru nastavení [5500K] (Teplota barvy) nebo [0] (Barevný filtr) můžete nastavit požadovanou hodnotu (viz níže). • Při výběru nastavení [Vlastní] lze uložit vlastní nastavení (str. 114). Nastavení teploty barev a efektu filtru (Teplota barvy/barevný filtr) WB na ovládacím tlačítku t [5500K] (Teplota barvy) nebo [0] (Barevný filtr) • Chcete-li nastavit teplotu barev, vyberte hodnotu pomocí tlačítek b/B. • Chcete-li nastavit barevný filtr, vyberte směr kompenzace pomocí tlačítek b/B. Použití funkce fotografování Poznámka • Protože jsou fotometry navrženy pro použití s fotoaparáty na film, liší se jejich hodnoty při osvětlení fluorescenční, sodíkovou a rtuťovou zářivkou. Doporučujeme použít vlastní vyvážení bílé nebo pořídit zkušební snímek. 113