Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

5500K* 1 (Teplota barvy)

5500K* 1 (Teplota barvy) Nastaví vyvážení bílé pomocí teploty barev. Čím je číslo vyšší, tím má snímek červenější nádech, čím je číslo nižší, tím má snímek modřejší nádech. 0* 2 (Barevný filtr) Dosahuje efektu barevných kompenzačních filtrů CC (Color Compensation) ve fotografii. Na základě použití nastavené barevné teploty jako standardu lze barvu kompenzovat na G (Green) nebo M (Magenta). *1 Hodnota představuje aktuálně vybranou hodnotu teploty barev. *2 Hodnota představuje aktuálně vybranou hodnotu barevného filtru. Uložení barevných tónů (Vlastní vyvážení bílé) Ve scéně, ve které se světlo prostředí skládá z více druhů světla, doporučujeme používat vlastní vyvážení bílé pro její co nejpřesnější reprodukci. 1 WB na ovládacím tlačítku t (Vlastní) 2 Vyberte [ SET] pomocí b/B na ovládacím tlačítku a stiskněte střed ovládacího tlačítka. 3 Přidržte fotoaparát tak, aby bílá oblast zcela pokrývala oblast AF uprostřed, a stiskněte dolů tlačítko spouště. Dojde ke cvaknutí závěrky a zobrazí se kalibrované hodnoty (Teplota barvy a Barevný filtr). 4 Stiskněte střed ovládacího tlačítka. Displej bude nyní zobrazovat informace o záznamu s uloženým nastavením vlastního vyvážení bílé. • Nastavení vlastního vyvážení bílé uložené v této operaci platí až do uložení nového nastavení. 114

Poznámka • Zpráva „Uživatelská chyba WB“ označuje, že daná hodnota je mimo očekávaný rozsah. (Používá-li se blesk u objektu v bezprostřední blízkosti nebo je v rámečku objekt s jasnou barvou.) Uložíte-li tuto hodnotu, indikátor zežloutne na displeji s informacemi o záznamu. V tomto okamžiku již lze fotografovat, ale doporučuje se znovu nastavit vyvážení bílé a získat tak ještě lepší hodnotu. Vyvolání nastavení vlastního vyvážení bílé WB na ovládacím tlačítku t (Vlastní) Poznámka • Při použití blesku zároveň se stiskem tlačítka spouště se uloží vlastní vyvážení bílé, které bere v potaz také světlo blesku. Pořizujte snímky s bleskem i při dalším fotografování. Použití funkce fotografování 115