Views
9 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Volba režimu pohonu

Volba režimu pohonu Fotoaparát má šest režimů pohonu, jako jsou rozšířené snímání po jednotlivých snímcích a rozšířené průběžné snímání. Používejte je podle svého záměru. Snímání po jednotlivých snímcích Tento režim je určen pro běžné fotografování. na ovládacím tlačítku t (Jednotlivé sn.) Poznámka • Je-li režim expozice nastaven na [Sportovní akce] ve Výběru scény, nelze pořizovat jednotlivé snímky. Průběžné snímání Fotoaparát zaznamenává snímky plynule s následujícími rychlostmi*. SLT-A55/A55V Maximálně 6 snímků za sekundu Maximálně 3 snímků za sekundu SLT-A33 Maximálně 6 snímků za sekundu Maximálně 2,5 snímků za sekundu * Naše podmínky měření. Rychlost plynulého snímání je nižší v závislosti na podmínkách fotografování. 1 na ovládacím tlačítku t (Nepřetržité sn.) t Vybrat požadovanou rychlost 2 Zaostřete a fotografujte objekt. • Dokud bude stisknuté tlačítko spouště, záznam bude pokračovat. 116

Maximální počet plynule pořízených snímků Počet snímků, které lze pořizovat průběžně, je shora omezen. V režimu Priorita AE průběžného snímání SLT-A55/A55V SLT-A33 Jemné 28 snímků 14 snímků Standard 28 snímků 16 snímků RAW & JPEG 19 snímků 7 snímků RAW 19 snímků 7 snímků Technika fotografování • Chcete-li průběžně snímat rychleji, nastavte režim expozice na Priorita AE průběžného snímání (str. 67). Poznámky • Při výběru je zobrazen snímek nahraný mezi rámečky. • Je-li vybrán jiný režim než [Sportovní akce] při použití režimů Výběr scény, nelze snímat průběžně. • Když je funkce [Detekce obličejů] nastavena na [Zapnuto], rychlost průběžného snímání může být nižší. Použití samospouště 10 sekundová samospoušť je vhodná, chce-li být fotograf přítomen na snímku; 2 sekundová samospoušt slouží ke zredukování vlivu otřesů fotoaparátu. Použití funkce fotografování 1 na ovládacím tlačítku t (Samospoušť) t Vybrat požadované nastavení • Číslo po symbolu představuje aktuálně vybraný počet sekund. 117