Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

2 Zaostřete a

2 Zaostřete a fotografujte objekt. • Při aktivaci samospouště je aktuální stav poznat podle zvukových signálů a indikátoru samospouště. Těsně před pořízením snímku začne indikátor samospouště rychle blikat a zvukový signál se bude rychle opakovat. Zrušení samospouště Stiskněte na ovládacím tlačítku. Pořizování snímků s posunutou hodnotou expozice (Stupňovaná expozice) Základní expozice Směr – Směr + Snímání s intervalem expozice umožňuje pořídit několik snímků s různými stupni expozice. Zadejte hodnotu odchylky (kroky) od hodnoty základní expozice – fotoaparát bude nahrávat tři snímky a automaticky posouvat hodnotu expozice. Stiskněte a podržte tlačítko spouště, dokud se snímání nezastaví. Při použití blesku slouží snímání s intervalem blesku ke změně množství světla blesku. Chcete-li fotografovat, stiskněte tlačítko spouště pro každý snímek. 1 na ovládacím tlačítku t (Or.exp: nepřetr.) t Vybrat požadovaný krok intervalu 2 Zaostřete a fotografujte objekt. Základní expozice se nastaví při prvním záběru intervalu. • Stiskněte a podržte tlačítko spouště, dokud se záznam nezastaví. Při snímání s intervalem blesku stiskněte tlačítko spouště třikrát. 118

Poznámky • Je-li otočný ovladač režimů nastaven na hodnotu M, posouvá se expozice úpravou rychlosti závěrky. • Upravíte-li hodnotu expozice, posun expozice bude odvozen od kompenzované hodnoty. • Je-li režim expozice nastaven na AUTO, AUTO+, Plynulé panoráma nebo Výběr scény, interval nelze použít. Stupnice EV při pořizování snímků v intervalu hodnot nastavení Interval světla prostředí* kroky po 0,3, tři snímky Kompenzace expozice 0 Interval blesku kroky po 0,7, tři snímky Kompenzace blesku –1,0 Displej LCD/ Hledáček Displej LCD (při nastavení [Zobrazení dat zázn.] na [Pro hledáček]) Zobrazeno v horním řádku. Zobrazeno ve spodním řádku. * Světlo prostředí: Jakékoliv světlo s výjimkou blesku, které svítí na scénu po delší dobu – například přirozené světlo, světlo žárovky nebo světlo zářivky. • Při fotografování s intervalem je na stupnici EV zobrazen stejný počet indexů jako počet snímků, jež lze ještě nahrát. • Po zahájení snímání s intervalem začnou postupně mizet indexy, které označují již pořízené snímky. Použití funkce fotografování Pořizování snímků s posunem vyvážení bílé (Stupňované vyvážení bílé) Na základě vybraného vyvážení bílé a teploty barev nebo barevného filtru jsou nahrány tři snímky s posunem vyvážení bílé. 119