Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

1 na ovládacím

1 na ovládacím tlačítku t (Or.vyváž.bílé) t Vybrat požadované nastavení • Je-li zvolena možnost Lo, je posun 10 mired*, pokud je zvolena možnost Hi, je posun 20 mired. 2 Zaostřete a fotografujte objekt. * Mired: jednotka, která udává kvalitu konverze barev ve filtrech barevné teploty. Snímání pomocí bezdrátového dálkového ovladače Snímat lze také pomocí tlačítek SHUTTER a 2SEC (závěrka se uvolní po 2 sekundách) na bezdrátovém dálkovém ovladači RMT-DSLR1 (prodává se zvlášť). Viz také návod k obsluze dodávaném s bezdrátovým dálkovým ovladačem. 1 na ovládacím tlačítku t (Dálkové ovládání) 2 Zaostřete na objekt, namiřte vysílač bezdrátového dálkového ovladače na dálkové čidlo a pořiďte snímek. 120

Použití funkce prohlížení Přehrávání obrázků Poslední pořízený snímek je zobrazen na displeji LCD. 1 Stiskněte tlačítko . Tlačítko 2 Vyberte obrázek pomocí b/B na ovládacím tlačítku. Návrat do režimu záznamu Stiskněte tlačítko znovu. Přepnutí zobrazení záznamu dat Stiskněte DISP na ovládacím tlačítku. Po každém stisknutí DISP na ovládacím tlačítku se obrazovka změní následujícím způsobem. Se záznamem dat Zobrazení histogramu Bez záznamu dat Použití funkce prohlížení Výběr složky pro přehrávání Tlačítko MENU t požadovanou složku 2 t [Výběr složky]t Vybrat Výběr orientace při přehrávání snímku pořízeného na výšku Tlačítko MENU t 2 t [Zobr.přehr.] t Vybrat požadované nastavení 121