Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Poznámka •

Poznámka • Přehráváte-li snímek v televizi nebo v počítači, bude zobrazen ve svislé poloze (na výšku), i když je zvoleno nastavení [Otočit ručně]. Posun panoramatických snímků Vyberte panoramatický snímek a pak stiskněte střed ovládacího tlačítka. Jeho další stisknutí pozastaví přehrávání. Snímky typu Plynulé panoráma 3D nelze posunout. Přehrávání posunu není dostupné pro snímky, které byly nahrány s nastavením [Pan. 3D: Velik. sním.] na [16:9]. Přehrávání filmů 1 Tlačítko MENU t 1 t [Vybrat stat. sn./film] t [Video] 2 Vyberte požadovaný film pomocí b/B na ovládacím tlačítku a stiskněte střed ovládacího tlačítka. Během přehrávání filmu Pauza/znovu Rychlý přesun vpřed Rychlý přesun zpět Pomalu vpřed Pomalu zpět Nastavení hlasitosti zvuku Zobrazení informací Nastavení hlasitosti zvuku Operace ovládacího tlačítka/ ovladače z B b Otočte ovladačem doprava během pauzy Otočte ovladačem doleva během pauzy V t v/V v Tlačítko MENU t 2 t [Nastavení hlasitosti] t Vybrat požadovanou hodnotu 122

Výběr kalendářního data filmu pro přehrávání Filmy jsou uloženy podle kalendářního data. Tlačítko MENU t požadované datum 2 t [Vybrat datum] t Vybrat Poznámka • Filmy nahrané na jiných zařízeních zřejmě nebude možné přehrát na tomto fotoaparátu. Otočení snímku 1 Zobrazte snímek, který si přejete pootočit, pak stiskněte tlačítko . Návrat na normální obrazovku přehrávání Stiskněte tlačítko . Tlačítko 2 Stiskněte střed ovládacího tlačítka. Snímek je otočen proti směru hodinových ručiček. Chcete-li provést další otočení, opakujte krok 2. • Jakmile pootočíte snímek, přehraje se snímek v pootočené poloze, i když vypnete napájení. Použití funkce prohlížení Poznámky • Filmy nelze otáčet. • Při kopírování otočených snímků do počítače dokáže „PMB“ obsažený na disku CD-ROM (přiložen) zobrazit otočené snímky správně. Možnost otočení však závisí na softwaru, takže k němu v některých případech nemusí dojít. 123