Views
1 week ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Zvětšování snímků

Zvětšování snímků Chcete-li si statický snímek lépe prohlédnout, lze ho zvětšit. Tato funkce slouží k ověření zaostření pořízeného snímku. 1 Zobrazte snímek, který chcete zvětšit, a poté stiskněte tlačítko . Tlačítko 2 Přibližte či oddalte zobrazení snímku pomocí tlačítka nebo . • Otočením otočného ovladače se snímek přepne na stejné přiblížení displeje. Pořizujete-li několik snímků se stejnou kompozicí, porovnejte jejich zaostření. Tlačítko 3 Vyberte část, kterou chcete zvětšit, pomocí v/V/b/B na ovládacím tlačítku. Zrušení zvětšeného přehrávání Stisknutím tlačítka se snímek vrátí do normální velikosti. Rozsah zvětšení Rozsah zvětšení je následující. Velikost obr. Rozsah zvětšení SLT-A55/A55V SLT-A33 L Přibližně ×1,1 – ×11,8 Přibližně ×1,1 – ×11,8 M Přibližně ×1,1 – ×8,8 Přibližně ×1,1 – ×8,0 S Přibližně ×1,1 – ×6,0 Přibližně ×1,1 – ×5,5 124

Přepnutí na zobrazení seznamu snímků Tlačítko MENU t 1 t [Přehled snímků] t Vybrat požadovaný počet snímků pro zobrazení na jedné stránce • Seznam snímků lze také zobrazit pomocí tlačítka . Návrat na obrazovku přehrávání jednoho snímku Když vyberete požadovaný snímek, stiskněte střed ovládacího tlačítka. Přepnutí na obrazovku přehledu filmů Chcete-li zobrazit filmy na obrazovce přehledu filmů, vyberte (film) na kartě pomocí b/B na ovládacím tlačítku a stiskněte střed ovládacího tlačítka. Karta přepnutí na statické snímky/filmy Automatické přehrávání snímků (Prezentace) Tlačítko MENU t 1 t [Prezentace] t [Zadat] Přehrává zaznamenané snímky v pořadí (Prezentace). Prezentace automaticky skončí po přehrání všech snímků. • Předchozí/následující snímek lze zobrazit pomocí b/B na ovládacím tlačítku. • Prezentaci nelze pozastavit. Použití funkce prohlížení Ukončení uprostřed prezentace Stiskněte střed ovládacího tlačítka. 125