Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Výběr intervalu mezi

Výběr intervalu mezi snímky v prezentaci Tlačítko MENU t 1 t [Prezentace] t [Interval] t Vybrat požadovaný počet sekund Opakované přehrávání snímků Tlačítko MENU t t [Zapnuto] 1 t [Prezentace] t [Opakovat] Přehrávání filmů Ve stejné prezentaci nelze přehrávat statické snímky a zároveň filmy. Pomocí [Vybrat stat. sn./film] přepněte na přehrávání filmů a vyberte typ filmu. Tlačítko MENU t 1 t [Prezentace] t [Typ filmu] t Vybrat požadovaný typ filmu Přehrávání snímků 3D Připojíte-li fotoaparát k televizoru kompatibilním s 3D pomocí kabelu HDMI (prodává se zvlášť), můžete přehrávat snímky 3D nahrané režimem Plynulé panoráma 3D. Podrobnější informace o snímání 3D viz strana 198. Viz také návod k obsluze dodávaném s televizorem. Tlačítko MENU t t [Zobr. pouze 3D] 1 t [Prezentace] t [Typ snímku] 126

Kontrola informací pořízených snímků Po každém stisknutí DISP na ovládacím tlačítku se změní informace na displeji (str. 121). Základní zobrazení informací Statický snímek Film A Displej Indikace Paměťová karta (18) Statický snímek/film 100-0003 Číslo složky - souboru (166) 2010 1 1 Datum záznamu Velikost obrazu statických snímků (141)/Poměr stran statických snímků (143)/Velikost obrazu panoramatických snímků (142) Kvalita obrazu statických snímků (143) Displej DPOF3 Nastavení DPOF (172) Varování zbývající kapacity (20) 100% Zbývající akumulátor (20) AVCHD MP4 Indikace Plný soubor databáze (190)/Chyba souboru databáze (190) Varování o přehřátí (190) Formát souboru filmu (81) Velikost obrazu filmů (142) Použití funkce prohlížení - Chránit (131) 127