Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Displej Indikace

Displej Indikace Optimalizace dynamického rozsahu (107)/Auto HDR/ Varování snímku Auto HDR (108) 2010 1 1 Datum záznamu 10:37AM 3/7 Počet souborů/celkový počet snímků * Obsahuje-li snímek vysokou či nízkou klíčovou část, bude tato část blikat na zobrazení histogramu (varování ohledně limitu luminance). 130

Ochrana snímků (Chránit) Snímky můžete chránit před nechtěným smazáním. Ochrana vybraných snímků/zrušení ochrany vybraných snímků 1 Tlačítko MENU t 1 t [Chránit] t [Více snímků] 2 Pomocí b/B na ovládacím tlačítku vyberte snímek, který chcete chránit, a stiskněte střed ovládacího tlačítka. U vybraného snímku se zobrazí značka -. • Pro ukončení výběru opět stiskněte střed. 3 Chcete-li chránit další snímky, opakujte krok 2. 4 Stiskněte tlačítko MENU. - 5 Vyberte [Zadat] pomocí v a pak stiskněte střed ovládacího tlačítka. Použití funkce prohlížení Zrušení ochrany všech statických snímků nebo filmů Ochranu lze zrušit u všech snímků v aktuálně vybrané složce nebo u všech filmů se stejným datem. Tlačítko MENU t 1 t [Chránit] t [Zruš všech. snímky] nebo [Zruš všech. filmy] 131