Views
9 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Mazání snímků

Mazání snímků (Vymazat) Jakmile jednou snímek vymažete, nelze jej obnovit. Před vymazáním snímku si ověřte, chcete-li tak opravdu učinit. Poznámka • Chráněné snímky nelze vymazat. Vymazání aktuálně zobrazeného snímku 1 Zobrazte snímek, který chcete vymazat, a poté stiskněte tlačítko . Tlačítko 2 Vyberte [Vymazat] pomocí v na ovládacím tlačítku a stiskněte střed ovládacího tlačítka. Vymazání vybraných snímků 1 Tlačítko MENU t 1 t [Vymazat] t [Více snímků] 2 Pomocí ovládacího tlačítka vyberte snímky, které chcete vymazat, a stiskněte střed ovládacího tlačítka. U vybraného snímku se zobrazí značka . Celkový počet 3 Chcete-li smazat ostatní snímky, opakujte krok 2. 132

4 Stiskněte tlačítko MENU. 5 Vyberte [Vymazat] pomocí v a pak stiskněte střed ovládacího tlačítka. Odstranění všech snímků ve složce Odstraní všechny statické snímky ve složce. Zobrazí se pouze při přehrávání statických snímků. 1 Tlačítko MENU t 1 t [Vymazat] t [Vše ve složce] 2 Vyberte [Vymazat] pomocí v na ovládacím tlačítku a stiskněte střed ovládacího tlačítka. Vymazání všech filmů se stejným datem Vymaže všechny filmy daného data. Zobrazí se pouze při přehrávání filmů. 1 Tlačítko MENU t 1 t [Vymazat] t [Sním. z období] Použití funkce prohlížení 2 Vyberte [Vymazat] pomocí v na ovládacím tlačítku a stiskněte střed ovládacího tlačítka. 133