Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Prohlížení snímků

Prohlížení snímků na obrazovce televizoru Chcete-li zobrazit snímky na televizní obrazovce, budete potřebovat kabel HDMI (prodává se zvlášť) a HD-televizor s konektorem HDMI. 1 Vypněte fotoaparát i televizor a připojte fotoaparát k televizoru. 1 Ke konektoru HDMI Kabel HDMI (prodává se zvlášť ) 2 Ke koncovka HDMI 2 Zapněte televizor a přepněte vstup. • Podrobnosti najdete v přiloženém návodu k televizoru. 3 Zapněte fotoaparát. Snímky pořízené fotoaparátem se zobrazí na televizní obrazovce. Vyberte požadovaný snímek pomocí b/B na ovládacím tlačítku. • Displej LCD na fotoaparátu se nezapne. Ovládací tlačítko 134

Poznámky • Používejte kabel HDMI s logem HDMI. • Použijte minikonektor HDMI na jednom konci (pro fotoaparát) a konektor vhodný pro daný televizor na konci druhém. • Některá zařízení nemusí správně fungovat. • Nespojujte výstupní konektor zařízení s koncovkou HDMI na fotoaparátu. Mohlo by to způsobit poruchu. Informace o „PhotoTV HD“ Tento fotoaparát je kompatibilní se standardem „PhotoTV HD“. Připojením zařízení kompatibilních se standardem Sony PhotoTV HD pomocí kabelu HDMI lze vytvořit celý nový svět fotografií v úchvatné kvalitě Full HD. „PhotoTV HD“ poskytuje vysoce detailní fotografické zachycení jemných povrchů a barev. Informace o „ Photo Map“ (pouze SLT-A55V) Tento fotoaparát je kompatibilní se standardem „ Photo Map“. Připojením fotoaparátu k televizoru, který podporuje „ Photo Map“, pomocí kabelu USB lze zobrazit umístění snímání na mapě v případě, že snímek byl nahrán s určením polohy. Zobrazení snímků 3D pomocí televizoru kompatibilního s 3D Připojíte-li fotoaparát k televizoru kompatibilním s 3D pomocí kabelu HDMI (prodává se zvlášť), můžete automaticky přehrávat snímky 3D nahrané režimem Plynulé panoráma 3D. Podrobnější informace o snímání 3D viz strana 198. Viz také návod k obsluze dodávaném s televizorem. Použití funkce prohlížení Tlačítko MENU t 1 t [Prohlížení 3D] 135