Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Změna nastavení

Změna nastavení Nastavení GPS (pouze SLT-A55V) Pokud fotoaparát získal určení polohy pomocí integrované funkce GPS, tyto údaje jsou nahrány ke snímkům či filmům pořízeným v této lokalitě. Pomocí přiloženého softwaru „PMB“ lze importovat snímky nahrané s určením polohy na počítač a zobrazit je včetně mapy, která ukazuje lokalitu jejich pořízení. Podrobnější informace viz „PMB Help“. Tlačítko MENU t 1 t [Nastavení GPS] t [GPS zap/ vyp] t [Zapnuto] Indikátor se změní podle síly příjmu signálu GPS. Indikátory GPS Žádný indikátor Stav příjmu GPS [GPS zap/vyp] je nastaven na [Vypnuto]. Fotoaparát nemůže nahrávat určení polohy. Použijte fotoaparát na otevřeném prostranství. Probíhá výpočet určení polohy. Vyčkejte, až bude možné nahrát určení polohy. Dojde k nahrání posledně získaného určení polohy. Pro nahrání správného určení polohy použijte fotoaparát na otevřeném prostranství. Aktuální určení polohy je možné nahrát. Ve funkci GPS došlo k nějakému problému. Fotoaparát vypněte a znovu zapněte. Příjem signálu GPS • Uvnitř budov nebo blízko vysokých budov není možná řádná triangulace. Přemístěte fotoaparát ven na otevřené prostranství a znovu jej zapněte. • Získání určení polohy může trvat několik desítek sekund až několik minut. Dobu získání určení polohy lze zkrátit použitím pomocných údajů GPS. 138

Poznámky • Po zapnutí fotoaparátu může trvat několik desítek sekund až několik minut, než dojde k získání určení polohy. Pokud tyto údaje nelze získat, pro současnou polohu bude místo toho použito dříve triangulované určení polohy. Je-li fotoaparát hodně vzdálen od místa, kde byl předtím vypnut, určení polohy může mít velmi podstatný rozsah chyby. Chcete-li zaznamenat správné údaje, vyčkejte, dokud fotoaparát nezíská rádiové signály ze satelitů GPS. • Před startem a přistáním letadla vypněte fotoaparát podle pokynů oznamovaných na jeho palubě. • GPS používejte v souladu s místními zákony nebo podle situace. • Podrobnější poznámky o funkci GPS viz strana 196. Zkrácení doby, kterou GPS potřebuje k získání určení polohy (pomocné údaje GPS) Dobu, kterou GPS potřebuje k získání určení polohy, lze zkrátit načtením pomocných údajů GPS. Je-li fotoaparát připojen k počítači, na němž je nainstalován přiložený software „PMB“, lze pomocné údaje GPS aktualizovat automaticky. Kontrola stavu pomocných údajů GPS Tlačítko MENU t asis. data GPS] Vymazání pomocných údajů GPS 1 t [Nastavení GPS] t [Použít Změna nastavení Tlačítko MENU t asist. data GPS] 1 t [Nastavení GPS] t [Smaz. Poznámky • Při aktualizaci údajů se počítač musí připojit k internetu. • Pokud vypršelo období platnosti pomocných údajů, nelze zkrátit dobu potřebnou k získání a nahrání určení polohy. Doporučujeme, abyste pomocné údaje pravidelně aktualizovali. Období platnosti pomocných údajů je přibl. 30 dnů. • Není-li určeno [Nast.data/času] nebo došlo k velkému posunu nastaveného času, nelze zkrátit dobu, kterou GPS potřebuje k získání určení polohy. • Služba pomocných údajů může být z různých důvodů mimo provoz. 139