Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Aktualizace pomocných

Aktualizace pomocných údajů GPS vložením paměťové karty do počítače Spusťte [GPS Support Tool] z (PMB Launcher), vyberte jednotku paměťové karty z počítače a zaktualizujte pomocné údaje GPS. Vložte zaktualizovanou paměťovou kartu do fotoaparátu. Automatická korekce času Fotoaparát udržuje správný čas použitím GPS k získání časových údajů během spouštění. Ke korekci času dojde při vypnutí napájení. Tlačítko MENU t 1 t [Nastavení GPS] t [GPS auto kor. času] t [Zapnuto] Poznámky • [GPS auto kor. času] je neplatné při nastavení [GPS zap/vyp] na [Vypnuto]. • Před použitím této funkce musí být provedeno [Nast.data/času] na fotoaparátu. • Chyba času se pohybuje v řádu několika sekund. • Tato funkce nemusí fungovat správně v závislosti na oblasti. 140

Nastavení velikosti a kvality snímku Snímek: Velikost Tlačítko MENU t 1 t [Snímek: Velikost] t Vybrat požadovanou velikost [Snímek: Poměr stran]: [3:2] SLT-A55/A55V Velikost obr. Pokyny k použití L:16M 4912 × 3264 pixelů Pro fotografie do formátu A3+ M:8.4M 3568 × 2368 pixelů Pro fotografie do formátu A4 S:4.0M 2448 × 1624 pixelů Pro fotografie formátu L/2L SLT-A33 Velikost obr. Pokyny k použití L:14M 4592 × 3056 pixelů Pro fotografie do formátu A3+ M:7.4M 3344 × 2224 pixelů Pro fotografie do formátu A4 S:3.5M 2288 × 1520 pixelů Pro fotografie formátu L/2L [Snímek: Poměr stran]: [16:9] SLT-A55/A55V Velikost obr. Pokyny k použití L:14M 4912 × 2760 pixelů Pro zobrazení na televizoru M:7.1M 3568 × 2000 pixelů s vysokým rozlišením S:3.4M 2448 × 1376 pixelů SLT-A33 Velikost obr. Pokyny k použití L:12M 4592 × 2576 pixelů Pro zobrazení na televizoru M:6.3M 3344 × 1872 pixelů s vysokým rozlišením S:2.9M 2288 × 1280 pixelů Poznámka • Když vyberete snímek RAW pomocí [Snímek: Kvalita], velikost snímku RAW odpovídá L. Tato velikost není zobrazena na obrazovce. Změna nastavení 141