Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Nastavení velikosti

Nastavení velikosti panoramatických snímků U panoramatických snímků lze nastavit velikost obrazu. Velikost snímku se mění v závislosti na nastavení směru snímání (str. 66). Tlačítko MENU t 2 t [Panoráma: Velikost] nebo [Pan. 3D: Velik. sním.] t Vybrat požadovanou velikost [Panoráma: Velikost] (Standardní) (Širokoúhlé) [Pan. 3D: Velik. sním.] (Standardní) (Širokoúhlé) Čím větší velikost obrazu, tím vyšší kvalita obrazu. Tlačítko MENU t 1 t [Film: Velikost] t Vybrat požadovanou velikost Režim [AVCHD] Režim [MP4] Vertikální: 3872 × 2160 Horizontální: 8192 × 1856 Vertikální: 5536 × 2160 Horizontální: 12416 × 1856 (16:9) Horizontální: 1920 × 1080 Film: Velikost (1920 × 1080) (1440 × 1080) (VGA) (640 × 480) Horizontální: 4912 × 1080 Horizontální: 7152 × 1080 17 Mb/s: Nahrává s nejvyšší kvalitou obrazu pro zobrazení na televizoru s vysokým rozlišením. 12 Mb/s: Nahrává s vysokou kvalitou obrazu pro zobrazení na televizoru s vysokým rozlišením. 3 Mb/s: Nahrává ve vhodné velikosti pro zasílání na web. 142

Poznámka • Výsledkem je širokoúhlý obraz kromě případu, kdy je vybrána velikost obrazu [VGA] pro filmy (pouze SLT-A33). Snímek: Poměr stran Tlačítko MENU t 1 t [Snímek: Poměr stran] t Vybrat požadovaný poměr 3:2 Normální poměr. 16:9 Poměr HDTV. Poznámka • Tuto položku nelze použít, je-li režim expozice nastaven na Plynulé panoráma. Snímek: Kvalita Tlačítko MENU t 1 t [Snímek: Kvalita] t Vybrat požadované nastavení (RAW) (RAW & JPEG) (Jemné) (Standard) Formát souboru: RAW (záznam do komprimovaného formátu RAW.) U tohoto formátu se neprovádí žádné digitální zpracování snímků. Tento formát vyberte, chcete-li zpracovávat snímky v počítači pro profesionální účely. • Velikost snímku je pevně nastavena na maximální velikost. Velikost snímku není zobrazena na obrazovce. Formát souboru: RAW (záznam do komprimovaného formátu RAW.) + JPEG Současně se vytvoří snímek ve formátu RAW a JPEG. To je výhodné, potřebujete-li dva soubory snímků – JPEG k prohlížení a RAW ke zpracování. • Kvalita snímku je pevně nastavena na hodnotu [Jemné] a velikost snímku je pevně nastavena na hodnotu [L]. Formát souboru: JPEG Snímek je při záznamu v JPEG formátu komprimován. Protože kompresní poměr typu (Standard) je vyšší než typu (Jemné), velikost souboru je menší než souboru . Díky tomu lze zaznamenat více souborů na jediné paměťové kartě, ale kvalita snímků bude nižší. 143 Změna nastavení