Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Poznámky • Tuto

Poznámky • Tuto položku nelze použít, je-li režim expozice nastaven na Plynulé panoráma. • Podrobnější informace o počtu snímků, které lze zaznamenat po změně kvality snímku, viz str. 30. Snímky RAW Abyste mohli otevřít snímek RAW nahraný tímto fotoaparátem, potřebujete software „Image Data Converter SR“ obsažený na disku CD-ROM (přiložen). S tímto softwarem lze otevřít a převést snímek RAW do běžného formátu (například JPEG nebo TIFF) a lze měnit jeho vyvážení bílé, sytost barev, kontrast apod. • Snímek formátu RAW nelze tisknout pomocí určené tiskárny DPOF (tisk). • Na snímky formátu RAW nelze nastavit [Auto HDR]. 144

Výběr způsobu záznamu na paměťovou kartu Výběr způsobu přidělení čísel souborů snímkům Tlačítko MENU t 1 t [Číslo souboru] t Vybrat požadované nastavení Série Resetovat Fotoaparát neresetuje čísla a přiřazuje čísla souborům v po sobě jdoucím pořadí, dokud nedosáhnou hodnoty „9999“. V následujících případech fotoaparát resetuje čísla a začne souborům přiřazovat nová čísla počínaje „0001“. Pokud nahrávací složka obsahuje soubor, přiřazuje číslo o jedna vyšší, než je nejvyšší číslo ve složce. – při změně staršího formátu, – při vymazání všech snímků ve složce, – při výměně paměťové karty, – při naformátování paměťové karty. Výběr formátu názvu složky Pořízené statické snímky jsou ukládány v automaticky vytvářených složkách ve složce DCIM na paměťové kartě. Tlačítko MENU t 1 t [Název složky] t Vybrat požadované nastavení Změna nastavení Stand.forma Formát názvu složky je následující: číslo složky + MSDCF. Příklad: 100MSDCF Forma času Formát názvu složky je následující: číslo složky + R (poslední číslice)/MM/DD. Příklad: 10000405 (Název složky: 100, datum: 2010/04/05) Poznámka • Tvar filmové složky je pevně dán jako „číslo složky + ANV01“. 145