Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Vytvoření nové

Vytvoření nové složky Na paměťové kartě můžete vytvořit složku k nahrávání snímků. Vytvoří se nová složka s číslem o jedna vyšším, než je nejvyšší dosud používané číslo složek, a daná složka se stane aktuální složkou pro záznam snímku. Složka pro statické snímky a složka pro filmy jsou vytvořeny zároveň. Tlačítko MENU t 1 t [Nová složka] Poznámky • Vložíte-li do fotoaparátu paměťovou kartu, která byla použita v jiném zařízení, a budete pořizovat snímky, může dojít k automatickému vytvoření nové složky. • Ve složce lze uložit až 4 000 snímků. Při překročení kapacity složky dojde k automatickému vytvoření nové složky. Výběr složky pro záznam Je-li zvolena standardní složka a existují dvě nebo více složek, lze zvolit záznamovou složku, která se použije k záznamu snímku. Tlačítko MENU t požadovanou složku 1 t [Výběr složky zázn.]t Vybrat Poznámky • Když vyberete nastavení [Forma času], nelze zvolit složku. • Pro filmy nelze vybrat složku. Formátování paměťové karty Nezapomínejte, že formátování nevratně vymaže všechna data na paměťové kartě, a to včetně chráněných snímků. Tlačítko MENU t 1 t [Formátovat] t [Zadat] Poznámky • Během formátování svítí kontrolka přístupu. Dokud tato kontrolka svítí, nevyjímejte paměťovou kartu. 146

• Naformátujte kartu pomocí fotoaparátu. Pokud paměťovou kartu naformátujete v počítači, v závislosti na druhu použitého formátování se může stát, že záznamové médium bude ve fotoaparátu nepoužitelné. • Formátování může v závislosti na paměťové kartě trvat několik minut. Obnovení databáze snímků Jsou-li v souboru snímkové databáze filmů zjištěny nekonzistence způsobené zpracováním filmů na počítači apod., filmy na paměťové kartě nebudou přehrány v tomto tvaru. Pokud k tomu dojde, fotoaparát soubor opraví. Tlačítko MENU t 1 t [Obnovit DB snímků] t [Zadat] Poznámka • Použijte dostatečně nabitý blok akumulátorů. Vybití akumulátoru během opravování může způsobit poškození dat. Kontrola zbývajícího místa na kartě Zobrazí zbývající dobu záznamu filmů a počet statických snímků, které lze nahrát na paměťovou kartu. Tlačítko MENU t 1 t [Zobraz místo na kartě] Nastavení funkce nahrátí pro kartu Eye-Fi Nastaví, zda použít funkci nahrátí při použití karty Eye-Fi (komerčně dostupné) či nikoli. Tato položka se zobrazí po vložení karty Eye-Fi do fotoaparátu. Tlačítko MENU t 2 t [Nastavení nahrátí] t Vybrat požadované nastavení Změna nastavení Indikátory stavu komunikace Pohotovostní režim. Žádné snímky k odeslání. Pohotovostní režim nahrátí. Sestavování spojení. Nahrávání. Chyba 147