Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Poznámky • Před

Poznámky • Před použitím karty Eye-Fi zřiďte přístupový bod bezdrátové sítě LAN a přeposílací místo určení. Podrobnější informace viz návod k obsluze dodávaný s kartou Eye-Fi. • Karty Eye-Fi jsou na trhu v USA, Kanadě, Japonsku a v některých zemích EU (stav k březnu 2010). • O podrobnější informace požádejte přímo prodejce nebo výrobce. • Karty Eye-Fi lze používat pouze v zemích/regionech, kde byly zakoupeny. Kartu Eye-Fi používejte v souladu se zákony zemí/regionů, kde jste ji zakoupili. • Karty Eye-Fi obsahují funkci bezdrátové sítě LAN. Nevkládejte žádné karty Eye-Fi do fotoaparátu, když je to zakázáno, např. na palubě letadla. Je-li ve fotoaparátu vložena karta Eye-Fi, přepněte [Nastavení nahrátí] na [Vypnuto]. Při přepnutí [Nastavení nahrátí] na [Vypnuto] se na obrazovce zobrazí . • Při prvním použití zcela nové karty Eye-Fi zkopírujte do počítače instalační soubor správce Eye-Fi nahraný na kartě ještě předtím, než ji zformátujete. • Kartu Eye-Fi používejte po aktualizaci firmwaru na nejnovější verzi. Podrobnější informace viz návod přiložený ke kartě Eye-Fi. • Funkce úsporného režimu fotoaparátu nefunguje během nahrávání snímků. • Zobrazí-li se (chyba), vyjměte paměťovou kartu a vložte ji znovu, nebo vypněte napájení a po chvíli jej opět zapněte. Pokud se zobrazí znovu, je karta Eye-Fi zřejmě poškozena. • Komunikace sítě Wi-Fi může být negativně ovlivněna jinými komunikačními zařízeními. Není-li stav komunikace dobrý, přemístěte se blíže k přístupovému bodu sítě Wi-Fi. • Podrobnější informace o typech souborů, které lze nahrát, viz návod k obsluze přiložený ke kartě Eye-Fi. • Nahrajete-li snímek, který byl pořízen s nastavením [GPS zap/vyp] na [Zapnuto], může být určení polohy snímku zpřístupněno třetí straně. Chcete-li tomu zabránit, nastavte [GPS zap/vyp] na [Vypnuto] (str. 138) (pouze SLT- A55V). • Tento výrobek nepodporuje „Režim nekonečné paměti“ Eye-Fi. Ověřte, že karty Eye-Fi vkládané do tohoto výrobku mají „Režim nekonečné paměti“ vypnutý. 148

Změna nastavení redukce šumu Zakázání redukce šumu během fotografování s dlouhou expozicí Nastavíte-li rychlost závěrky na jednu sekundu nebo delší interval (fotografování s dlouhou expozicí), je redukce šumu zapnuta po dobu otevření závěrky. Tato funkce slouží ke snižování zrnitého šumu typického pro dlouhou expozici. Probíhá-li redukce šumu, zobrazí se zpráva a není možné pořídit další snímek. Výběrem položky [Zapnuto] upřednostníte kvalitu obrazu. Výběrem položky [Vypnuto] upřednostníte čas pořízení snímku. Tlačítko MENU t 3 t [RŠ u dl.exp.] t [Vypnuto] Poznámky • Je-li režim expozice nastaven na Plynulé panoráma, Priorita AE průběžného snímání, nebo průběžné snímání, průběžné snímání intervalu, [Ručně držený soumrak] ve Výběru scény, či ISO nastaveno na [RŠ více rámečků], není redukce šumu prováděna ani v případě jejího nastavení na [Zapnuto]. • Je-li režim expozice nastaven na AUTO, AUTO+ nebo Výběr scény, redukci šumu nelze vypnout. Nastavení redukce šumu při vysokých hodnotách citlivosti ISO Fotoaparát provádí redukci šumu, který je patrný při vyšších citlivostech fotoaparátu. Výběrem položky [Auto] upřednostníte kvalitu obrazu. Výběrem položky [Slabá] upřednostníte čas pořízení snímku. Změna nastavení Tlačítko MENU t 3 t [RŠ při vys.ISO] t Vybrat požadované nastavení Poznámky • [Slabá] je vybrána automaticky pro průběžné snímání nebo při pořizování snímků v intervalu hodnot nastavení, i když je nastavena na hodnotu [Auto]. • Je-li režim expozice nastaven na AUTO, AUTO+, Plynulé panoráma nebo Výběr scény, tato položka je nastavena na [Slabá]. • Redukce šumu není prováděna na snímcích RAW. 149