Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Změny funkce tlačítek

Změny funkce tlačítek Změna činnosti tlačítka AEL Funkci tlačítka AEL lze nastavit na jednu z následujících dvou možností: – fixace uzamčené hodnoty expozice stisknutím tlačítka AEL po dobu jeho přidržení ([Fixace AEL]), – fixace uzamčené hodnoty expozice stisknutím tlačítka AEL po dobu do jeho opětovného stisknutí ([Přepnutí AEL]). Tlačítko MENU t 1 t [Tlač.AEL] t Vybrat požadované nastavení Poznámky • Dokud je hodnota expozice uzamčena, na displeji LCD a v hledáčku se zobrazí . Dejte pozor, abyste toto nastavení neresetovali. • Nastavení [Fixace AEL] a [Přepnutí AEL] ovlivňují ruční posun (str. 77) v režimu ruční expozice. • Při výběru [Přepnutí AEL] nezapomeňte stisknutím tlačítka AEL znovu uvolnit zámek. Změna funkce tlačítka fixace zaostření na funkci náhledu Používáte-li objektiv vybavený tlačítkem fixace zaostření, můžete změnit funkci tlačítka na náhled snímku. Tlačítko MENU t hloubky ost.] 1 t [Tlač. fix. zaostř.] t [Náhled Aktivace funkce Zvětšení zaostření Během snímání lze pomocí tlačítka přiblížit obraz a zkontrolovat zaostření. Tlačítko MENU t [Zapnuto] 1 t [Zvětšení zaostření] t 150

Změna ostatních nastavení Zapnutí/vypnutí zvuku Zvolí vydávaný zvukový signál při blokování závěrky, během odpočítávání samospouště apod. Tlačítko MENU t 2 t [Zvukové signály] t Vybrat požadované nastavení Odstranění Displeje Nápovědy z obrazovky Při práci s fotoaparátem můžete zobrazení Displeje Nápovědy vypnout. To je vhodné v případě, když chcete rychle provést další operaci. Tlačítko MENU t [Vypnuto] 1 t [Displej Nápovědy] t Nastavení času, po kterém se fotoaparát přepne do úsporného režimu U fotoaparátu lze nastavit různé časové intervaly pro přepnutí do úsporného režimu (Úspor.režim). Zmáčknutím tlačítka spouště do poloviny se fotoaparát vrátí do režimu fotografování. Změna nastavení Tlačítko MENU t požadovanou dobu 1 t [Úspor.režim] t Vybrat Poznámka • Bez ohledu na nastavení se fotoaparát přepne do úsporného režimu po 30 minutách, je-li fotoaparát připojen k televizoru nebo je režim pohonu nastaven na [Dálkové ovládání]. 151